Analiza różnych form zatrudnienia – ciąg dalszy

Zapotrzebowanie na elastyczne formy pracy jest związane ze świadomością uczestników rynku pracy i z charakterem lokalnej gospodarki. Wielu pracodawców i pracowników PUP ma małą wiedzę o tych formach. Wzrost zapotrzebowania na elastyczne formy zatrudnienia wiąże się z jednej strony z bardziej rozwiniętym i nowoczesnym rynkiem pracy. W przypadku jego rozwoju i ożywienia gospodarczego pojawia się zarazem zapotrzebowanie na nietypowe formy zatrudnienia, dopełniające tradycyjny rynek pracy. Z drugiej strony upowszechnienie tych form w ośrodkach o ubogim rynku pracy i z wysokim bezrobociem coraz częściej postrzegane jest jako szansa na wzbogacenie oferty rynku pracy, wyjście poza lokalne środowisko.

Kluczową kwestią w wykorzystaniu nietypowych form zatrudnienia jest dostarczenie pracodawcom, pracownikom urzędów pracy i osobom niepełnosprawnym rzetelnej informacji i promocja dobrych praktyk. Ważne są rozstrzygnięcia prawne, które umożliwiałyby stosowanie dofinansowań zatrudnienia osób niepełnosprawnych, także w wypadku form nietypowych. Nowe formy zatrudnienia wymagają monitorowania ich skutków w zakresie aktywizacji zawodowej i bezpieczeństwa socjalnego. W ramachflexicuritypolicy należy szukać takich rozwiązań, które z jednej strony wspierałyby elastyczne zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, poprzez rozwój tych form, które prowadzą do większej aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony konieczne jest wypracowanie takich rozwiązań, które nie pogarszałyby ochrony socjalnej osoby niepełnosprawnej w wypadku utraty przez nią pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *