Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (CAZON)

Centrum prowadzone jest przez Oddział Dolnośląski Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Podobnie jak konkurs „Lodoła- macz” jest to lokalny element ogólnopolskiego projektu. Wrocławski CAZON jest jednym z 10 Centrów w Polsce prowadzonych przez POPON. Efektywność zatrudnienia i aktywizacji osób niepełnosprawnych polega na tym, że oferty pracy pochodzą bezpośrednio od pracodawców (najczęściej członków POPON-u), istnieje więc gwarancja wiarygodności ofert oraz „przejrzystości” losów zawodowych osób niepełnosprawnych. Obok pośrednictwa pracy CAZON oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom niepełnosprawnym oraz szkolenia. CAZON oferuje także doradztwo w terenie dla osób niepełnosprawnych.

W 2005 roku utworzono pod patronatem Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Actus, pierwszą w Polsce Spółdzielnię Socjalną „wwwPromotion”. Zrzesza ona wyłącznie osoby niepełnosprawne. Celem spółdzielni jest zawodowa reintegracja członków (osób niepełnosprawnych – bezrobotnych i poszukujących pracy) oraz przywrócenie ich na rynek pracy poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa. Inne ważne cele to tworzenie więzów społecznych i reintegracja społeczna jej członków. Cele te są realizowane zarówno poprzez aktywizację zawodową, jak i przez wspieranie różnych form uczestnictwa członków spółdzielni w życiu społeczności lokalnych, na przykład w wydarzeniach kulturalnych, a także dokształcanie. Główny obszar działalności gospodarczej spółdzielni to realizacja usług internetowych na zasadzie „telepracy” w zakresie: projektowania stron internetowych: tworzenia grafiki reklamowej, optymalizacji i pozycjonowania witryn internetowych, aktualizacji oraz administrowania serwisów www. usług translatorskich: usług hostingowych. Od 1 listopada 2005 roku spółdzielnia rozpoczęła realizację pierwszych zleceń. Obecnie pracuje w niej 15 osób. Spółdzielnia korzysta z lokalu użyczonego przez firmę komercyjną w zamian za usługi komputerowe świadczone przez członków spółdzielni. Tę spółdzielnię należy traktować jako inkubator działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych, wykorzystujący niestandardowe formy zatrudnienia tej grupy osób.

Działalność Pełnomocników Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Szczególnie aktywna pod tym względem jest Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska. Działania pełnomocników mają na celu zwiększenie liczby studiujących osób niepełnosprawnych, poprawienie ich sytuacji materialnej (programy stypendialne), dostępu do uczelni (likwidacja barier architektonicznych, prowadzenie zajęć w języku migowym). Działania zmierzająteż do integracji środowiska osób niepełnosprawnych oraz naukowców i profesjonalistów zajmujących się niepełnosprawnością. W tym celu organizowane są cykliczne konferencje. Warto szczególnie podkreślić przykład Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, gdzie pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych jest przedstawiciel grupy niepełnosprawnych studentów. Przez to jego działania są skuteczniejsze i wiarygodniej sze.

Sytuacja młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy nigdzie w Polsce nie jest dobra. Na tle ogólnej, złej sytuacji Wrocław oferuje stosunkowo duże zaplecze edukacyjne i szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych. Brak jest danych liczbowych dotyczących samych niepełnosprawnych oraz ich aktywności zawodowej, przez co trudno planować szeroko zakrojone działania. Z przeprowadzonego w ramach studium przypadku badania wynika, że, jeżeli już młodzi niepełnosprawni podejmują pracę, to w przeważającej mierze na rynku chronionym. Przykłady elastycznych form zatrudnienia osób niepełnosprawnych są rzadkością i mają charakter nowatorski i eksperymentalny, tym cenniejszy, że podejmowany przez samych niepełnosprawnych i organizacje społeczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *