Co wpływa na aktywizacje zawodową osób niepełnosprawnych cz. II

Wśród dobrych rozwiązań, zmierzających do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, wymienianych przez badanych, pojawiają się także elastyczne formy zatrudnienia. I choć tradycyjna umowa o pracę jest najwyżej ceniona przez większość respondentów, to inne formy bywały już wykorzystywane w powiecie inowrocławskim i są postrzegane jako pewna szansa. Praca w niepełnym wymiarze czasu jest uważana za korzystną w tym sensie, że pozwala uniknąć dylematu wymienionego już wyżej, polegającego na wybo- rze między otrzymywaniem renty a podjęciem pracy. Minusem takiego rozwiązania jest jednak częste, zdaniem badanych, „uzupełnianie” niepełnego czasu pracy poprzez „częściowe” zatrudnienie danej osoby niepełnosprawnej w szarej strefie. Otrzymując wynagrodzenie za pewną część etatu, osoba ta pracuje w pełnym wymiarze, dodatkowe świadczenia otrzymując „na czarno”. Umowa na czas wykonania pewnej pracy byłaby również korzystna. Wiele osób, które dotychczas wykonywały prace sezonowe bez umowy, między innymi w rolnictwie, mogłoby otrzymywać tego rodzaju umowy. Problemem jednak byłoby nakłonienie stron stosunku pracy do zawarcia takich kontraktów. Pozytywnie oceniana jest telepraca, która dotychczas występowała raczej rzadko. Niektórzy podchodzą do niej jednak sceptycznie, łącząc ją z sektorem usług, słabo rozwiniętym na terenie powiatu inowrocławskiego. Telepraca jest korzystna dla osób, które z różnych względów nie mogą, lub nie chcą poruszać się w przestrzeni poza miejscem zamieszkania. Niektórzy podchodzą to niej jednak sceptycznie, łącząc ją z sektorem usług, słabo rozwiniętym na terenie powiatu inowrocławskiego. Praca chałupnicza, mimo że przez niektórych badanych jest uważana za dobre rozwiązanie, dla większości jest jednak przeżytkiem, dodatkowo obarczonym złą opinią, spowodowaną nadużyciami i wykorzystywaniem pracowników zatrudnianych na tej zasadzie, jakie miały miejsce w przeszłości. Jako najkorzystniejsza nietypowa forma zatrudnienia, wymieniane jest zatrudnienie wspierane na otwartym rynku pracy. System dotacji PFRON jest uważany za czynnik mobilizujący pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych. Jego minusem jest konieczność zmagania się z dużą ilością dodatkowych formalności, związanych z uzyskiwaniem dofinansowań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *