Co wpływa na aktywizacje zawodową osób niepełnosprawnych

Kolejnym bardzo ważnym elementem wpływającym na możliwość aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, są bariery mentalne występujące zarówno po stronie pracodawców, jak i samych osób niepełnosprawnych. Bariery po stronie pracodawców oznaczają ich nie zawsze uzasadnione obawy przed zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Uważają oni, że osoba niepełnosprawna bądź nie podoła fizycznie zleconym jej obowiązkom (głównie w przypadku niepełnosprawności o charakterze ruchowym), bądź będzie nieodpowiedzialna (w przypadku niepełnosprawności o charakterze intelektualnym). Oprócz tego, dochodzi obawa przez nagłymi i częstymi zachorowaniami pracowników niepełnosprawnych. Bariery mentalne po stronie samych osób niepełnosprawnych wynikają po pierwsze z kalkulacji opłacalności zatrudnienia, po drugie zaś z wzorów zachowań przekazywanych im przez ich rodziny. Często osoby niepełnosprawne obawiają się utraty renty, która przysługuje im z tytułu niepełnosprawności. Oferowana im płaca jest zazwyczaj niewiele wyższa od dochodu, jaki mogą uzyskać z renty. W związku z tym, ich motywacja do podjęcia takiej pracy jest niska. Istotna jest także motywacja do nauki i pracy płynąca ze środowiska rodzinnego. Badani podkreślali często, że wybór szkoły w olbrzymim stopniu zależy od rodziców. Jeśli rodzice dziecka dbają o edukację, należą do stowarzyszeń zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, to szansa na uzyskanie solidnego wykształcenia przez nie jest spora. Jeśli z kolei dziecko pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, przekazującej wzorzec polegający na utrzymywaniu się ze świadczeń opieki społecznej, to najbardziej prawdopodobne jest przejęcie przez nie tego typu postaw. Istnienie tego rodzaju barier mentalnych implikuje potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnych skierowanych do pracodawców, uświadamiających im możliwości, jakie płyną z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które, odpowiednio pokierowane, są sprawnymi i odpowiedzialnymi pracownikami. Konieczna jest także wzmożona praca z rodzinami osób niepełnosprawnych, której wynikiem powinno być przełamanie obaw przed utratą świadczeń i oporu przed podjęciem przez nie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *