Dobre praktyki na terenie Powiatu złotoryjskiego

System pomocy osobom niepełnosprawnym zaczęto budować po reformie administracyjnej z 1999 roku. Władze nowo powstałego powiatu złotoryjskie- go za jeden z celów działania przyjęły poprawę polityki wobec osób niepełnosprawnych. Przyjęto, że powiat złotoryjski będzie takim osobom przyjazny. Jakie cele przyjęto, co konkretnie zrobiono?

Ważną kwestią była likwidacja barier architektonicznych. Równocześnie zaczęto realizować politykę, której celem była rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Jednym z największych sukcesów, a zarazem przykładem dobrych praktyk jest otwarty w 2005 roku Zakład Aktywności Zawodowej. Zakład jest pierwszym tego typu miejscem na Dolnym Śląsku. Inicjatywa jego utworzenia wiązała się z wysokim bezrobociem strukturalnym w tym rejonie. A w zakładzie tym znalazło pracę około 60 osób niepełnosprawnych, w tym również osób młodych.

Ponadto we wrześniu 2006 roku zostało utworzone Powiatowe Centrum Informacji Osób Niepełnosprawnych. W zamierzeniu ośrodek ten ma pomagać osobom niepełnosprawnym w załatwianiu koniecznych spraw prawnych i urzędowych. Docelowo ośrodek będzie też pomagał w aktywizacji zawodowej tych osób, czyli udzielał potrzebnych informacji i kierował do odpowiednich instytucji, umożliwiających podniesienie kwalifikacji czy znalezienie pracy.

Warte uwagi są również Warsztaty Terapii Zajęciowej w Złotoryi czy w Świerzawie. To, co wydaje się w nich wyjątkowe, to ich organizacja, sposób ich prowadzenia. Głównym celem warsztatów jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dobrego startu na rynku pracy chronionym lub otwartym. Taki sposób prowadzenia ośrodka, przekonanie o dużym potencjale osób niepełnosprawnych przynosi w przypadku WTZ-u w Złotoryi wymierne efekty, ponieważ wychowankowie dostają pracę, którą dobrze wykonują.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *