Dobre praktyki – Powiat ełcki

Istniejące dobre praktyki – projekty prowadzone przez: PCPR („Niepełnosprawny pracownik – pozorny problem”) i Caritas Diecezji Ełckiej („Indywidualne Ścieżki Kariery Zawodowej Szansą dla Osób Niepełnosprawnych”) – tworzą zręby całościowego rozwiązania4. Celem programu PCPR-ujest wyposażenie pracodawców w kompleksową wiedzę o kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych, kierowania niepełnosprawnymi pracownikami oraz w umiejętności praktyczne, na przykład umiejętność obsługi dofinansowań lub przygotowywania wymaganej dokumentacji zatrudnienia. Prócz dostarczenia wiedzy i know-how, zadaniem programu jest także rewalidacja sposo-

Są to młode inicjatywy (obie ruszyły jesienią 2006 roku), więc na razie trudno szacować ich efektywność. Nie wiadomo także, czy program PCPR-u przekształci się w regularne działanie, czy też pozostanie jednorazowym epizodem. bu myślenia o niepełnosprawnych jako pracownikach – przełamywanie barier i stereotypów, oraz tworzenie płaszczyzny kontaktu i wymiany doświadczeń (w domyśle samopomocy) między pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne. W programie PCPR bierze udział 60 pracodawców. Natomiast program Caritas Diecezji Ełckiej, będący implementacją projektu ogólnopolskiego, jest adresowany do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Są to warsztaty, których głównym celem jest aktywizacja do poszukiwania i podejmowania pracy, lub przekwalifikowania (ewentualnie dalszej nauki). Program jest pomyślany jako kompleksowe przygotowanie do wejścia na rynek pracy – od spotkania z psychologiem, który określa predyspozycje osobowościowe danej osoby niepełnosprawnej i ustala, w jaki sposób niepełnosprawność rzutuje na jej możliwości zawodowe, przez spotkanie z doradcą zawodowym, który przygotowuje osobę niepełnosprawną do kontaktu z przyszłym pracodawcą (co obejmuje naukę pisania CV, listu motywacyjnego, zasad rozmowy kwalifikacyjnej), po wskazanie konkretnych możliwości poszukiwania pracy – program przewiduje wizytę w urzędzie pracy i Zakładzie Pracy Chronionej. W podobnym kierunku idą zainicjowane niedawno działania Zakładu Doskonalenia Zawodowego i planowane działania Centrum Oświatowo-Dydaktycznego Diecezji Ełckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *