Dobre praktyki – Powiat innowrocławski

Władze Janikowa postawiły sobie za cel likwidację barier architektonicznych w całym mieście, instytucjach samorządowych, placówkach kulturalnych i sportowych. W Janikowie władze gminne postawiły sobie za cel likwidację barier architektonicznych. Bariery zostały zlikwidowane w instytucjach samorządowych oraz innych placówkach kulturalnych, sportowych i innych. W Janikowie utworzono także Środowiskowy Dom Samopomocy, w którym prowadzone są różnego rodzaju zajęcia dla osób niepełnosprawnych.

W Kruszwicy, w Zespole Szkół Ponad gimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego otwarto Szkolne Biuro Karier, które pomaga m.in. młodzieży niepełnosprawnej w wyborze drogi kształcenia i w poszukiwaniu pracy – podpowiada osobom kończącym naukę, dokąd powinny się udać, aby znaleźć pracę, prowadzi zajęcia, na których młodzież uczy się jak napisać życiorys, list motywacyjny, jak prowadzić rozmowę o pracę.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kruszwicy powstały z inicjatywy mieszkańców miasta. Wykorzystano budynek likwidowanego przedszkola i przy dużym wysiłku lokalnego MOPS udało się pozyskać środki na utworzenie Warsztatów. Za największy sukces uważany jest fakt, że udało się do WTZ ściągnąć wiele osób z terenów wiejskich, które dotychczas przebywały w domach. Sukcesem jest również to, ze kilka osób po WTZ znalazło zatrudnienie na chronionym rynku pracy. Innym ważnym celem, który został osiągnięty dzięki powstaniu WTZ, była zmiana nastawienia mieszkańców miasta do osób niepełnosprawnych. Przełamanie pewnego tabu, mówiącego o tym, że niepełnosprawność należy ukrywać, że jest ona powodem do wstydu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *