Dobre praktyki – Powiat kraśnicki

Na terenie samego powiatu kraśnickiego brak jest spektakularnych przykładów praktyk skierowanych tylko i wyłącznie na zwiększenie aktywności zawodowej niepełnosprawnej młodzieży. Najpopularniejszą formą działania w tym zakresie są staże dofinansowywane z Powiatowego Urzędu Pracy. Jednak trudno ocenić ich rzeczywistą rolę w promowaniu niepełnosprawnych jako pełnowartościowych pracowników. Opinie na ich temat były dość zróżnicowane i nie dawały pełnego obrazu sytuacji. Żadna z organizacji pozarządowych, w których prowadzono wywiady, nie realizowała programu skierowanego bezpośrednio do tej grupy i żadna ze szkół specjalnych nie wychodzi w tym zakresie poza realizowany przez siebie program edukacyjny.

Jednocześnie nie można pominąć wyników, jakie osiąga Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych6 Fundacji Fuga Mundi. Choć jej działalność na terenie powiatu kraśnickiego ogranicza się jedynie do organizowania szkoleń komputerowych dla niepełnosprawnych, ale na terenie samego Lublina działa ona niezwykle skutecznie i jest jednym z niewielu przedsięwzięć charakteryzujących się takim rozmachem i profesjonalizmem.

Agencja Zatrudnienia działa przy Fundacji od 2004 roku Zatrudniono w niej: psychologa, prawnika, doradców zawodowych, pośredników pracy, specjalistę do spraw rehabilitacji zawodowej, specjalistę z zakresu rozwoju zawodowego. Wszystkie te osoby są odpowiedzialne za poszczególne etapy przygotowania do podjęcia pracy i dbają o dalszy rozwój już zatrudnionych

Więcej informacji o lubelskiej Agencji na stronie internetowej: www.praca.ffm.pl. pracowników. Pracownicy Agencji prowadzą i wciąż aktualizują bazę pracodawców, z którymi raz podjęli współpracę, dbają o utrzymanie kontaktów i o to, aby pracownicy, którzy trafiają do firm byli jak najlepiej przygotowani na stanowiska.

Pierwszorzędną kwestią w Agencji jest takie postępowanie, które gwarantuje, że do właściwego pracodawcy, na właściwe miejsce pracy, trafi właściwa osoba. W praktyce oznacza to, iż nacisk w procedurze rekrutacyjnej kładzie się na kompetencje potencjalnego pracownika. Kiedy osoba niepełnosprawna przychodzi zarejestrować się w agencji pośrednictwa pracy, doradcy zawodowi wspomagani wiedzą lekarzy i psychologów, dokładnie określają umiejętności i predyspozycje danej osoby tak, aby w momencie pojawienia się odpowiedniej oferty mieć pewność, że polecą na dane stanowisko najlepszą osobę, jaką mają. W rezultacie, zanim osoba poszukująca pracy trafi na rozmowę kwalifikacyjną, „przechodzi” przez kilku specjalistów i przez rodzaj szkolenia, w czasie którego powinna sobie uświadomić, że o zatrudnieniu przede wszystkim muszą decydować jej kwalifikacje, a nie stopień niepełnosprawności. W ten sposób osiąga się nie tylko niemal stuprocentową skuteczność w doborze pracownika na oferowane przez pracodawcę stanowisko, ale również (a może przede wszystkim) uczy się osoby niepełnosprawne, że mają one konkretne prawa na rynku pracy oraz że dysponują one umiejętnościami, które wyeksponowane mogą zadecydować o powodzeniu w trakcie ubiegania się o pracę. Świadomość ta ma szczególne znaczenie na otwartym rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *