Dobre praktyki – Powiat limanowski cz. II

Istotną rolę w tworzeniu dobrego klimatu wokół zatrudniania osób niepełnosprawnych w powiecie limanowskim, przełamywaniu stereotypów na ich temat wśród pracodawców, decydentów i społeczności lokalnej odgrywają organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia pozwalają na integrację osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, stwarzają osobom niepełnosprawnym okazję do wyjścia z domu, przełamania izolacji, dają szansę na bycie razem osób niepełnosprawnych i zdrowych, na wzajemne poznanie siebie, poznanie swoich problemów i oczekiwań. Co dwa lata w Limanowej odbywają się spotkania osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół, gromadzące około 1000 uczestników. Podczas tych spotkań wręczane są statuetki „Cyrenejczyka” osobom zasłużonym w niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym. Choć działalność organizacji pozarządowych skupia się przede wszystkim na rehabilitacji społecznej, to wydaje się ona koniecznym krokiem, który przeciera ścieżki dla działań związanych z rehabilitacją zawodową. Na szczególną uwagę zasługuje działalność następujących stowarzyszeń:

– Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk” w Limanowej:

– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II przy Parafii NMP w Tymbarku:

– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta przy Parafii MBKRŚw. w Niedźwiedziu:

– Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Promyki” w Limanowej:

– Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „Remedium” w Limanowej.

Jako przykład dobrych praktyk wskazywano również dynamiczne, otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Działalność PCPR oceniana jest przez różnorakich aktorów lokalnych jednoznacznie pozytywnie. Podkreślana jest rola centrum zarówno w rehabilitacji społecznej (dostępność funduszy na działalność stowarzyszeń osób niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne oraz na sprzęt medyczny i likwidację barier architektonicznych), jak i w rehabilitacji zawodowej. Pracodawcy chwalą fakt, że częstokroć PCPR kieruje do nich dobrych pracowników niepełnosprawnych. Podkreślany jest też czynnik ludzki w działalności centrum – pracownicy w powszechnej opinii „czują” sytuację osób niepełnosprawnych i w odpowiedni sposób starają się im pomóc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *