Dobre praktyki – Powiat limanowski

Działania, które badani z terenu powiatu limanowskiego wymieniająjako korzystne w kontekście zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, można podzielić na trzy kategorie: związane bezpośrednio z rynkiem pracy: związane z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz organizacji pozarządowych: a także związane z dobrą współpracą instytucji z założenia zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Samo istnienie przedsiębiorstw, które opierają swoją działalność na zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest, zdaniem respondentów, dobrą praktyką. Pracodawcy, ale także inni badani, podkreślają, że każdy przypadek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest ważny i należy go odnotować jako sukces. Gdy za tym zatrudnieniem idzie dalsze zdobywanie kwalifikacji i rozwój, a tak jest wedle opinii wielu informatorów z powiatu, to staje się ono prawdziwym skarbem. W co najmniej dwóch przedsiębiorstwach z terenu powiatu zatrudnienie osób niepełnosprawnych ma charakter masowy, mimo że tylko jedno z nich ma status Zakładu Pracy Chronionej. Istnienie i funkcjonowanie tych przedsiębiorstw również należy zapisać jako zdecydowany sukces wśród lokalnych działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tymbarku jest oceniana przede wszystkim jako sukces rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy dołożyli starań, aby WTZ mogły powstać. Choć początkowo w warsztatach większy nacisk kładziono na rehabilitację społeczną, to obecnie ich działalność jest przeprogramowywana w kierunku rehabilitacji zawodowej, a na bazie WTZ w 2007 roku ma powstać pierwszy w powiecie Zakład Aktywności Zawodowej. WTZ zrzesza w sumie 52 uczestników, w wieku 18-40 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *