Dobre praktyki – Powiat ostrowski cz. II

Przykłady dobrych praktyk, które zostały rozpoczęte dawniej i trwały do momentu przeprowadzania badania, to przede wszystkim istnienie OAZON – komórki PUP zajmującej się tylko i wyłącznie osobami niepełnosprawnymi. Działalność OAZON oceniana jest wysoko, mimo zastrzeżeń, o których mowa była wyżej. Z punktu widzenia edukacji faktem ważnym było utworzenie w szkole specjalnej klasy wielozawodowej, dającej większe możliwości kończącym ją uczniom.

Wiele ciekawych inicjatyw zostało w Ostrowi Mazowieckiej rozpoczętych, ale trudno mówić tu o sukcesach, ponieważ liczne plany nie zostały jeszcze wprowadzone w życie. Należy wspomnieć o mających powstać w kwietniu 2007 roku Warsztatach Terapii Zajęciowej. Ich istnienie spowoduje przynajmniej częściowe rozwiązanie problemu osób o głębokim stopniu niepełnosprawności, którzy nie są w stanie podjąć pracy na rynku.

Ciekawym pomysłem, choć będącym w bardzo wczesnym stadium, jest utworzenie spółdzielni socjalnej, wykonującej usługi sprzątające i szwalnicze. Choć w jej powstanie zaangażowane są jedynie dwie osoby niepełnosprawne (pozostałe to zdrowe osoby długotrwale bezrobotne), to powodzenie tego przedsięwzięcia mogłoby w dłuższej perspektywie zaowocować pracą dla większej liczby takich osób. Póki co jednak spółdzielnia boryka się z problemami lokalowymi i finansowymi.

Wspomnieć można również o rozpoczęciu współpracy między OAZON a ostrowskim oddziałem Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). OHP do tej pory nie zajmował się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Współpraca z tą komórką urzędu pracy została nawiązana niedawno. Planowane jest zorganizowanie kilku spotkań dla osób niepełnosprawnych, w których brać będą udział doradcy zawodowi i psychologowie. W przypadku powodzenia tych działań, współpraca ta będzie kontynuowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *