Dobre praktyki – Powiat ostrowski

Według wielu rozmówców samo to, że obecnie widzi się na ulicach więcej osób niepełnosprawnych, już jest sukcesem. Przekonanie takie wpływa z faktu, że do niedawna nastawienie społeczeństwa do osób niepełnosprawnych było dużo gorsze, a przyczynę tego „sukcesu” upatruje się w zakrojonych na ogólnopolską skalę kampaniach społecznych, które „uświadamiają” społeczeństwo.

Inne przykłady dobrych praktyk, wymienianych przez respondentów, bądź zaczerpnięte są z nieodległej przeszłości, bądź dotyczą niezrealizowanych jeszcze planów. Przed kilku laty w Ostrowi Mazowieckiej prowadzony był Program Specjalny „Gmina Przyjazna Niepełnosprawnym”. Program ten obejmował swoim zasięgiem cały powiat, był realizowany we współpracy ze wszystkimi jego gminami. Skierowany był tylko do osób niepełnosprawnych, które nie posiadają renty ani żadnych świadczeń pieniężnych wynikających z orzeczenia o niepełnosprawności, ponieważ finansowany był z Funduszu Pracy. W roku 2003 urząd pracy finansował całość wynagrodzeń dla niektórych kategorii osób. Gminy organizowały stanowisko pracy i ewentualnie dopłacały różnicę do najniższego wynagrodzenia, czyli tę część, której nie refundował już urząd pracy. W wyniku tego przedsięwzięcia 20 osób znalazło zatrudnienie na pół roku, na pełny etat całkowicie refundowany przez urząd pracy. W chwili obecnej taka akcja nie może zostać powtórzona, ponieważ ustawa zakazuje tego rodzaju przedsięwzięć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *