Dobre praktyki – Powiat skarżyski cz. II

Podpisaliśmy umowę na robienie dla nich półfabrykatów a także przyuczaliśmy takie osoby niepełnosprawne do czynności, które mogłyby tam wykonywać [… ] no ale niestety spółdzielnia jest obecnie w stanie likwidacji (przedstawiciel WTZ).

Wydaje się, że pewną szansą na zmianę obecnej sytuacji i zainicjowanie współpracy instytucjonalnej jest realizowany przez Klub Integracji Społecznej (funkcjonujący przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy program Niepełnosprawni u Progu Aktywności Zawodowej skierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i tym samym mających największe trudności z wejściem na rynek pracy. Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Niemniej jednak w momencie przeprowadzania badań program był dopiero w fazie wstępnej i trudno ocenić (koniec realizacji programu przewidziano na kwiecień 2007 roku), w jakim zakresie przyczyni się on do aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie.

W sytuacji wysokiego bezrobocia i nasyconego rynku pracy aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i włączenie ich na rynek pracy jest zadaniem trudnym. Inną kwestiąjest to, że niewielka liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych w porównaniu do liczby bezrobotnych ogółem (w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest około 10 tysięcy bezrobotnych, w tym około 300 osób niepełnosprawnych) skutkuje tym, że dla instytucji rynku pracy ma ono marginalne znaczenie. W powiecie brakuje lidera, który zainicjowałby lokalną kampanię informacyjną skierowaną zarówno do środowisk osób niepełnosprawnych, jak i do służb zatrudnienia, lokalnych decydentów. Taka kampania jest niezbędna do tego, by problemy osób niepełnosprawnych w ogóle miały szansę zostać dostrzeżone. Brak legitymizacji problemu to bowiem brak działań na rzecz jego rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *