Dobre praktyki – Powiat sokolski cz. II

Póki co, są to jednak wyjątki. Podejmowanie pracy przez uczestników warsztatów jest rzadkością. Natomiast, jak dowodzi przykład dwóch prężnie działających WTZ, osoby niepełnosprawne intelektualnie są w stanie pracować, jeśli stworzy im się odpowiednie warunki.

Warta zaznaczenia jest również inicjatywa utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, gdyż jest ona przykładem niekonwencjonalnego spojrzenia na korzyści, jakie dla całej społeczności lokalnej może przynieść podjęcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednym z powodów, którym kierowano się przy zakładaniu tamtejszego WTZ, oczywiście oprócz dobra osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im fachowej opieki i rehabilitacji, było stworzenie miejsc pracy dla sprawnych: opiekunów i instruktorów, pracujących z uczestnikami warsztatów.

Trzeba jednak zaznaczyć, że większość działań na rzecz osób niepełnosprawnych wychodzi z inicjatywy ich rodziców lub ich samych. Im najłatwiej zauważyć realne potrzeby i problemy na kolejnych etapach życia, z drugiej strony są najbardziej zdeterminowani, aby je rozwiązać:

My dorastamy z naszymi dziećmi i powoli zaczynamy rozpoznawać, co można zmienić, co im by się przydało (NGO). Obecnie są to w większości działania na rzecz integracji społecznej, ale coraz bardziej widoczny staje się również problem aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnoprawnych i wszystkie trudności, które się z tym wiążą. Kwestia integracji społecznej jest już zawarta w dokumentach władz samorządowych, takich jak „Strategia rozwoju powiatu na lata 2006-2013”, czy „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych”. Brakuje natomiast pomysłów, jakie działania należy podjąć, aby rozwiązać problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wszyscy przedstawiciele instytucji bardzo chętnie zgłaszają chęć współpracy przy realizacji projektów służących aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. Nie ma niestety pomysłodawcy, od którego wyszłaby inicjatywa systemowego rozwiązania tych trudności.

Wizja dobrych rozwiązań jest najważniejszym elementem, który uruchamia cały proces zmian. Brak wizji powoduje impas wszystkich zaangażowanych stron, a działania, które są ewentualnie podejmowane, mają co najwyżej charakter doraźnej pomocy. Właśnie na etapie poszukiwania pomysłu na aktywizację zawodową młodych osób niepełnosprawnych znajduje się obecnie powiat sokolski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *