Dobre praktyki – Powiat stargardzki

Dynamika stargardzkiego środowiska lokalnego i znaczna liczba projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych sprawia, że wskazanie jednego z nich nie jest oczywiste. Dla skutecznego wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych konieczne jest, obok pracy z samymi osobami niepełnosprawnymi i pracodawcami, przewartościowanie postaw społecznych i uzyskanie trwałego uznania wśród odbiorców pracy. Ten efekt uzyskali członkowie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim, tworząc kompleksowy system opieki i rehabilitacji społecznej oraz zawodowej osób upośledzonych umysłowo. Na system składają się Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej Centralna Kuchnia, Środowiskowy Dom Samopomocy i mieszkania chronione dla osób z upośledzeniem umysłowym.

Warto podkreślić, że choć każdy z elementów systemu mógłby funkcjonować oddzielnie, ich połączenie daje poprzez synergię większą wartość społeczną i większą sprawność działania, niż tylko suma wartości elementów. Z tego wynika wartość systemu jako przykładu dobrej praktyki z zakresu przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej, chociaż związek niektórych elementów z zatrudnieniem może wydawać się odległy.

Środowiskowy Dom Samopomocy (działa od 15 grudnia 1998 roku) – placówka dziennego pobytu dla 30 osób upośledzonych intelektualnie w stopniu głębszym. Prowadzi terapię, rehabilitację i usprawnianie podopiecznych. Osoby, którym postępy rehabilitacji pozwolą na to, mają szansę zostać uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na przykład dotyczące wyposażenia stanowiska pracy i miejsca, w którym praca jest świadczona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *