Dobre praktyki w Powiecie strzyżowskim

Wśród przykładów dobrych praktyk z terenu powiatu strzyżowskiego, badani wymieniali najczęściej:

– realizacja programów stypendialnych dla młodzieży niepełnosprawnej:

– działalność Urzędu Gminy w Czudcu:

– działalność Spółdzielni Cukierniczej Roksana:

– działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w gminie Wiśniowa:

– działalność GOPS w Czudcu.

Dobrą praktyką z dziedziny edukacji jest między innymi istnienie Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Jest on skierowany do wszystkich uczniów, ale korzystają z niego również młodzi niepełnosprawni. Na terenie powiatu realizowany jest również program Student. Z pożyczek w jego ramach korzystało kilkadziesiąt młodych osób niepełnosprawnych.

Spółdzielnia Roksana jest Zakładem Pracy Chronionej, cieszącym się wysoką estymą wśród osób stykających się z rynkiem pracy osób niepełnosprawnych. Istniejąca od 50 lat spółdzielnia ma opinię Zakładu Pracy Chronionej z prawdziwego zdarzenia, to znaczy takiego, w którym w sposób rzeczywisty łączy się pracę z rehabilitacją pracowników. Niemal 90% pracowników spółdzielni (ponad 200 osób) to osoby niepełnosprawne. Spółdzielnia współpracuje z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku. Prowadzona w niej jest nauka zawodu, a część uczniów OSW po ukończeniu praktyk znajduje w spółdzielni zatrudnienie.

Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritasu Archidiecezji Rzeszowskiej funkcjonują od 2002 roku w Różance w gminie Wiśniowa. W WTZ uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych, głównie ze schorzeniami psychicznymi. Większość z nich to absolwenci Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Warsztaty zapew- niają swoim uczestnikom dowóz z terenu całego powiatu. W WTZ znajduje się sześć pracowni: gospodarstwa domowego, stolarstwa, ogrodnicza, gobelinu i haftu, komputerowo-introligatorska i plastyczno-ceramiczna. Kilka razy do roku organizowane są wystawy, na których sprzedawane są produkty wytworzone przez uczestników warsztatów. WTZ prócz rehabilitacji zawodowej pełnią także rolę rehabilitacji społecznej oraz medycznej – organizowane są między innymi turnusy rehabilitacyjne czy wycieczki integracyjne.

Ostatnim wymienionym tu przykładem dobrej praktyki jest działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czudcu. Czudec jest wymieniany jako gmina, w której najbardziej dba się o potrzeby osób niepełnosprawnych. Przykłady tej działalności to:

– inwestycje gminy w informatyzację – zakup sprzętu komputerowego dla osób niepełnosprawnych i sfinansowanie bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy. Dzięki tej inicjatywie nawiązano kontakt z firmą mieszczącą się w Krośnie „MIKROTECH”, która zatrudnia osoby niepełnosprawne na umowę o pracę, zlecając im pracę przez Internet:

– utworzenie Dziennego Domu Samopomocy dla osób psychicznie i umysłowo chorych – pełni on częściowo rolę podobną do Warsztatów Terapii Zajęciowej – jego uczestnicy uczą się samodzielności i elementarnych umiejętności koniecznych do podjęcia jakiejkolwiek pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *