Dobre praktyki w Powiecie żarskim

Mimo konieczności doskonalenia systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, poszczególne instytucje skutecznie realizują swoje zadania. Pozytywnym sygnałem jest to, że w trakcie badania, udało się wyodrębnić przynajmniej trzy warte podkreślenia przykłady dobrych praktyk z zakresu przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pierwszym przykładem są działania podejmowane przez Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy. Wśród działań ośrodka należy wyróżnić: nawiązywanie kontaktów z pracodawcami, starania o zorganizowanie praktyk zawodowych dla uczniów, dążenie do możliwie najszerszego kształcenia zawodowego (między innymi poprzez podkreślanie powiązań między różnymi specjalizacjami), próby wpajania etosu pracy i aktywnej postawy na rynku pracy.

Imponujące wydały się również starania Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz objęcia niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie aktywnymi politykami rynku pracy. Chodzi tu przede wszystkim o pośrednictwo pracy, przygotowanie zawodowe, staż. Wszystkie te działania wymagały przekonania pracodawców do zatrudniania lub do szkolenia osób niepełnosprawnych. Chwilowo ocena tych działań w kontekście dalszej kariery zawodowej osób niepełnosprawnych nie jest możliwa, ponieważ zainicjowane przygotowania zawodowe i staże nie dobiegły końca. Trudno więc stwierdzić, czy w przyszłości przełożą się na trwałe zatrudnienie:

Musimy poczekać. Ta ostatnia akcja, staże i przygotowania zawodowe, czyli wsparcie chęci pracodawców funduszem pracy. Ona nie jest jeszcze rozliczona, zakończona. Bardzo możliwe, że powtórzymy […] Także to, co robimy wydaje nam się dobra praktyką (MOPS).

Na pochwałę zasługuje szybkość działania pracowników urzędu pracy, w reakcji na niedawno powierzone urzędowi przez starostwo obowiązki w zakresie rehabilitacji zawodowej. W krótkim czasie Powiatowy Urząd Pracy pozyskał aż 53 miejsca w ramach przygotowania zawodowego i trzy w ramach stażu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *