Dobre praktyki w Poznaniu

Z przekonaniem można stwierdzić, iż w dziedzinie działalności wobec osób niepełnosprawnych, jak również ich aktywizacji zawodowej, ważną rolę w Poznaniu odgrywają organizacje pozarządowe. Wspierane finansowo przez Urząd Miasta mają możliwość stworzenia ukierunkowanego wsparcia dla niepełnosprawnej młodzieży wkraczającej na rynek pracy. Należy zaznaczyć, iż nie wszystkie grupy osób niepełnosprawnych mają takie same szanse na rynku pracy. Realizowane dobre praktyki z obszaru zainteresowania grupami niepełnosprawnych mających najbardziej niekorzystną sytuację na rynku pracy są szczególnie istotne i pożądane. Przykładem takich działań jest Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”. Realizowane w nim zadania skierowane do osób chorych psychicznie mogą być szansą na to, aby osoby z tego rodzaju niepełnosprawnością zdobywając wiedzę, doświadczenie i przydatne umiejętności przekonały pracodawców o posiadanym potencjale. Dom oparty jest na międzynarodowym modelu Domów – Klubów pod Fontanną, zwanych Fountain House. Powstał on w 2001 roku. Dobre praktyki w nim realizowane zmierzające do zwiększenia szans młodzieży dotkniętej chorobami psychicznymi, przedstawiła założycielka tego Domu. Oto najważniejsze:

– narzędziem rehabilitacji stosowanym w opisywanym Domu jest praca. Obejmuje ona nawet najprostsze czynności domowe – przygotowanie posiłków, zakupy, utrzymanie czystości w Domu i inne. Wpływa to korzystnie na poczucie obowiązku i kształtuje wśród klubowiczów odpowiedzialność za miejsce, w którym funkcjonują:

– od klubowiczów wymaga się dbania o własny wygląd i wizerunek. Uświadamia się przy tym, że, oprócz posiadanych umiejętności, niezbędna dla pracodawców jest estetyka wyglądu pracownika:

– w Domu odbywają się zajęcia z autokreacji prowadzone przez aktorów Teatru Nowego w Poznaniu, którzy uczą wypowiadania się na głos, umiejętności prowadzenia rozmowy, nawiązywania kontaktów, również pod kątem relacji z pracodawcą:

– odbywają się zajęcia z języka angielskiego, co podnosi kwalifikacje podopiecznych:

– prowadzona jest nauka obsługi komputera:

– wspierane jest tworzenie kółek samopomocowych. Klubowicze uczą się nawzajem języków obcych, osoby lepiej wykształcone w danej dziedzinie udzielają korepetycji z danych przedmiotów innym klubowiczom mającym trudności w szkole lub na studiach:

– wśród klubowiczów powstała tak zwana sekcja pracy. Codziennie kupowana jest prasa, analizowane są zamieszczone oferty pracy, klubowicze uczęszczają na giełdy pracy i nawzajem mobilizują się do podejmowania aktywności związanej z poszukiwaniem pracy:

– bezrobotnych podopiecznych mobilizuje się do zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy:

– osoby, które przerwały naukę nakłania się do jej kontynuowania. Także podopiecznych, którzy zakończyli dany poziom edukacji motywuje się do podejmowania nauki na wyższym, niż ukończony, poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *