Dobre praktyki we Wrocławiu

We Wrocławiu prowadzone są liczne projekty, których odbiorcami bezpośrednimi lub pośrednimi są niepełnosprawni. Trudno jednak mówić o przykładzie dobrych praktyk angażujących większość instytucjonalnych partnerów działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych w powiecie wrocławskim i mieście Wrocław. Z zebranych w wyniku prowadzenia badania danych i opinii wynika, iż nie wszystkie potencjalne możliwości współpracy są wykorzystywane. Powszechne jest narzekanie na Po- wiatowy Urząd Pracy. Zdaniem badanych, ta instytucja (w ich oczach podstawowa w obszarze zatrudnienia) nie spełnia zakładanych oczekiwań. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Zatrudnienia i Rozwoju Osób Niepełnosprawnych skarżą się, że PUP nie udziela im informacji o kompetencjach i zapotrzebowaniu szkoleniowym zgłaszających się do nich niepełnosprawnych, tak więc szkolenia organizowane są niejako „w ciemno”.

Poniżej przedstawione zostaną projekty, które można uznać za przykłady dobrych, czyli skutecznych, bo finalizowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, bądź społecznie widzialnych, praktyk, realizowanych na terenie Wrocławia:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *