Działania na szczeblu lokalnym dla osób niepełnosprawnych cz. II

Jednak, jak zgodnie podkreśla wielu respondentów, samorząd nie dostrzeże problemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jeżeli nie powstanie silna, monolityczna grupa interesu tworzona przez ich środowisko. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zauważają, że instytucje samorządowe generalnie są skłonne do współpracy i pomocy, ale jedynie pod warunkiem podjęcia inicjatywy przez zainteresowanych. Dlatego sporo mówi się o utworzeniu koalicji organizacji pozarządowych, mających wspólny program i projekty do realizacji. Niestety, w chwili obecnej współpraca między organizacjami, choć istnieje, to jest mało konkretna.

W administracji lokalnej brakuje komórki, która odpowiadałaby za kwestie związane z osobami niepełnosprawnymi. Potrzeba istnienia takiego stanowiska – pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych – była wielokrotnie wyrażana w wywiadach. Miałaby to być instytucja „ponadurzędowa”, gromadząca dane na temat osób niepełnosprawnych i ich zatrudnienia oraz koordynująca politykę miasta wobec tych osób. Wśród wymienianych przez respondentów zadań pełnomocnika pojawiają się takie kwestie, jak stworzenie ewidencji osób niepełnosprawnych na terenie miasta i powiatu czy zadbanie o likwidację barier architektonicznych. W tej chwili tak naprawdę nikt nie wie, ile osób niepełnosprawnych jest w Skierniewicach i powiecie skierniewickim. Oprócz miejskiego i powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności do celów rentowych wydają ZUS i KRUS. Między tymi instytucjami nie ma współpracy w zakresie przekazywania informacji o osobach niepełnosprawnych. Istnienie ewidencji osób niepełnosprawnych ułatwiłoby instytucjom samorządowym ogarnięcie problemu i ułatwiłoby pracę. Problem związany z istnieniem barier architektonicznych jest podkreślany w Skierniewicach bardzo często. Choć niebezpośrednio, wpływa to na możliwość znalezienia pracy przez część osób niepełnosprawnych ruchowo. Większa część urzędów nie ma ani podjazdów, ani wind. Komunikacja miejska również nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nawet część Zakładów Pracy Chronionej nie posiada odpowiedniej infrastruktury – to wiąże się z niemożnością zatrudnienia osób o określonej niepełnosprawności. PFRON dofinansowuje likwidację barier jedynie dla osób fizycznych. Instytucje takie, jak przedsiębiorstwa czy szkoły nie mogą więc liczyć na refundację środków przez fundusz mający wspierać osoby niepełnosprawne. Rozwiązaniem pozostaje więc dofinansowanie likwidacji barier przez budżet miasta czy powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *