Działania na szczeblu lokalnym dla osób niepełnosprawnych

Postulatem zgłaszanym przez przedstawicieli samorządu jest zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych o różnych stopniach niepełnosprawności. Najwyższe dopłaty przysługują przy zatrudnieniu osób ze stopniem znacznym, najniższe obowiązują przy stopniu lekkim. To powoduje z jednej strony parcie pracodawców na osoby niepełnosprawne, aby „załatwiły” sobie umiarkowany stopień niepełnosprawności, z drugiej strony zniechęca do zatrudniania osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności, których jest najwięcej.

Innym rozwiązaniem, zakładającym wysoki stopień ingerencji państwa w rynek, jest postulowane przez część z badanych pracodawców wprowadzenie przez administrację centralną i samorząd polityki nabywania produktów i usług wytwarzanych przez zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne.

Wśród działań na szczeblu lokalnym mogących poprawić sytuację osób niepełnosprawnych na skierniewickim rynku pracy, najważniejszym postulatem jest zwiększenie zainteresowania instytucji samorządowych tym problemem, a także konsolidacja środowiska osób niepełnosprawnych i stworzenie lobby mogącego wpływać na politykę miasta i powiatu.

Problem zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma dla skierniewickiego samorządu charakter drugoplanowy. Przyznają to sami przedstawiciele władz lokalnych. Respondenci z instytucji samorządowych tłumaczą taki stan rzeczy brakiem odpowiednich instrumentów, przez które mogliby wpływać na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wydaje się jednak, że istnieją inne niż bezpośrednia pomoc pracodawcom możliwości wpływania przez samorząd na rynek pracy, takie jak akcje promujące zatrudnienie osób niepełnosprawnych, polityka zatrudnienia niepełnosprawnych w samorządzie, inicjatywa wsparcia dla projektów organizowanych przez organizacje pozarządowe, które jednak, w opinii wielu badanych, nie są dostatecznie wykorzystywane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *