Etap zawodowy procesu nauczania

Etap zawodowy procesu nauczania krytykowany jest natomiast z powodu zasadniczego rozmijania się oferty kształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy. W wielu przypadkach prowadzi on do zawodów, na które jest małe lokalnie zapotrzebowanie. Zdarzają się przypadki uczenia osób niepełnosprawnych zawodów niezgodnych z ich schorzeniem lub predyspozycjami. W szkole na ogół występuje zbyt późna identyfikacja i diagnoza niepełnosprawności, a także częsty jest brak odpowiedniego doradztwa zawodowego. Małą wagę przywiązuje się też do wytworzenia podstawy dla przyszłej zmiany kwalifikacji zawodowych, w razie pojawienia się w życiu takiej potrzeby.

Oceny rynku pracy dla osób niepełnosprawnych pokazują typowy syndrom niedopasowania oferty szkoły i potrzeb pracodawców. W opiniach szkół i pracowników instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, silne jest przekonanie o trudności znalezienia dla nich pracy. Mało jest ofert, a zdobycie pracy dla osoby niepełnosprawnej wymaga wielu zabiegów, dość nietypowych jak na działania PUP – bezpośrednich starań u potencjalnych pracodawców. Z kolei pracodawcy, zainteresowani zatrudnieniem niepełnosprawnych, często wskazują na trudności w ich znalezieniu, długie okresy poszukiwań, a niekiedy nawet desperackie działania dla utrzymania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia w Zakładach Pracy Chronionej.

Krytyczny jest u młodych osób niepełnosprawnych moment przejścia od nauki do pracy. Tutaj zbyt długa przerwa ma bardzo silne ogólne negatywne oddziaływanie. Może nawet spowodować skutki o charakterze nieodwracalnym dla aktywizacji zawodowej. Zwłaszcza, że skutki trwałego bezrobocia o wiele silniej u narastają w przypadku tej grupy społecznej niż u osób pełnosprawnych. Praca zawodowa jest także bazą dla integracji społecznej niepełnosprawnych i podstawą ich statusu społecznego, jak i pozycji w rodzinie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *