Nadużycia ze strony pracodawców z Zakładów Pracy Chronionej cz. II

Problem ze znalezieniem pracowników przez Zakład Pracy Chronionej to tylko jedna strona medalu. Druga to fakt, że pracodawcy z otwartego rynku pracy nie zgłaszają zapotrzebowania na pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością. Przyczyną takiego stanu rzeczy są po części bariery psychologiczne, jakie istnieją w świadomości pracodawców. Obawiają się oni pracowników niepełnosprawnych, jako tych, których praca jest mało wydajna, którym należy poświęcać wiele czasu na opiekę. Zwłaszcza stereotyp mówiący o niskiej wydajności jest bardzo szeroko rozpowszechniony w Ostrowii. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają jeszcze mniejsze szanse na zatrudnienie ze względu na obawy związane z ich domniemanym brakiem odpowiedzialności. Z drugiej jednak strony przyczyną braku zainteresowania usługami osób niepełnosprawnych są, zdaniem pracodawców, niewystarczające zachęty tworzone przez prawo.

W tym miejscu dochodzimy do problemów związanych z nieadekwatnymi w stosunku do potrzeb przepisami regulującymi zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Bardzo często podkreślanym w trakcie badania spostrzeżeniem były niewystarczające ulgi i dotacje dla pracodawców. Głównym problemem wydaje się tu być odebranie przez ustawę o rehabilitacji osób niepełnosprawnych możliwości refundowania przez PFRON zorganizowania miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. W miejsce zorganizowania wprowadzono możliwość dostosowania miejsca pracy, a to znacznie obniżyło opłacalność zatrudniania niepełnosprawnych.

Z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych wiążą się dodatkowe koszty narzucone przez prawo. Składają się na nie: skrócony czas pracy osoby niepełnosprawnej, konieczność spełnienia obostrzeń dotyczących odpowiednich udogodnień architektonicznych (które, według samych niepełnosprawnych, bywają zbyt wyśmbowane), duża ilość formalności związanych z pozyskiwaniem dotacji z tytułu zatrudnienia niepełnosprawnych, w przypadku ZPCH to także konieczność zatrudnienia rehabilitanta i posiadania odpowiednich pomieszczeń do ćwiczeń. Zdaniem większości pracodawców, koszty te przewyższają, i to w znacznym stopniu, korzyści, jakie można uzyskać dzięki zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *