Nadużycia ze strony pracodawców z Zakładów Pracy Chronionej

Zaznaczono już wyżej potrzebę większego zaangażowania się władz samorządowych w proces aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W powszechnym odczuciu działalność OAZON jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. W działania należałoby włączyć inne placówki samorządowe. Co do samej działalności OAZON, zwracano uwagę na potrzebę ograniczenia pracy „za biurkiem”, na rzecz wyjścia w teren, bardziej aktywnej polityki aktywizacji osób niepełnosprawnych. Należałoby również zwiększyć liczbę etatów doradców zawodowych w OAZON. Kontrowersyjna jest także kwestia szkoleń. Ze szkoleń dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy korzysta niewielka liczba osób niepełnosprawnych. Według pracodawców, zamiast szkolić bezrobotnych, należy przeznaczać większe środki na dofinansowanie szkoleń tych, którzy pracę już znaleźli. Jeśli pracodawca miałby zapewnioną taką dotację na przeszkolenie pracownika, byłby bardziej niż do tej pory skłonny do zatrudniania osób niepełnosprawnych, nawet tych o niskich kwalifikacjach. Z kolei szkolenia, jakie prowadzi PUP, powinny być bezpośrednio skorelowane z zapotrzebowaniem zgłaszanym z rynku pracy.

Nadużycia ze strony pracodawców z Zakładów Pracy Chronionej (ZPCH) spowodowały nieufność wobec tej formy przedsiębiorstw. Według wielu rozmówców, wiele firm wykorzystywało status ZPCH do nieuzasadnionego wzbogacenia się kosztem osób niepełnosprawnych. W momencie przeprowadzania badania, na terenie Ostrowi pozostał tylko jeden taki zakład, działało też kilka firm o statusie ZPCH, mających jednak swoją siedzibę w innych powiatach. Mimo że według rozmówcy z jedynego ostrowskiego ZPCH winę za niedobór pracowników ponosi system edukacyjny, który nie kształci w kierunku przezeń pożądanym, z pewnością częściową przyczyną niechęci niepełnosprawnych do pracy w owym zakładzie jest fama, jaką w Ostrowi otoczone są ZPCH. Część istniejących dawniej ZPCH na terenie Ostrowi zmieniło swój status ze względu na malejącą opłacalność tworzenia chronionych miejsc pracy. Ulgi dla tego typu zakładów są coraz niższe, a co za tym idzie, zainteresowanie tą formą działalności spada.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *