Niepełnosprawni w pracy

W tym kontekście występowały też spółdzielnie socjalne, jako nowa forma zatrudnienia, dla osób mających trudności w samodzielnym podjęciu pracy. Łączono z nią wiele nadziei i planów ciekawy jest temat spółdzielni socjalnych – być może to by było bardzo korzystne […]. Aczkolwiek nie wiem, czy w osobach niepełnosprawnych jest już poczucie tego, że są członkami spółdzielni, czy traktują to jako pracę, ale myślę, że to z czasem będzie można rozpoznać, czy to jest poczucie przynależności do wspólnoty, czy tylko etat, pracuję, zarabiam, idę do domu. Poczucie, że coś robimy razem, że to jest nasze, że nam się udaje (PCPR, powiat ełcki).

Podsumowując, mimo, że zagadnienie nietypowych i elastycznych form zatrudnienia było generalnie rozmówcom dość mało znane to wielu z nich wyrażało pogląd, że ich upowszechnienie: być może nie przyniosłoby żadnej rewolucji (ZPCH, powiat skarżyski), ale mogłoby pomóc w procesie aktywizacji i zwiększeniu aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych: zawsze warto takie rzeczy promować (szkolnictwo, powiat kraśnicki). Analizując wypowiedzi na ten temat użyteczności nietypowych i elastycznych form w zwiększaniu aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych można wyodrębnić kilka ich zastosowań:

– mogą być szansą sprawdzenia się na początku kariery zawodowej, kiedy osoba niepełnosprawna wchodzi na rynek pracy:

– mogą być formą pracy docelowej, pozwalającą na dostosowanie czasu i miejsca pracy do rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej:

– mogą być formą pracy dorywczej, pozwalającej łączyć świadczenia rentowe z wykonywaniem pracy zarobkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *