Niepełnosprawni warci Poznania

Poznań jest największym, najbardziej zurbanizowanym i najlepiej rozwiniętym miastem w Polsce zachodniej. Ludność Poznania liczy niemal 600 tysięcy mieszkańców1. W Poznaniu zamieszkuje około 93 tysiące osób niepełnosprawnych, co stanowi niemal 16% ogółu mieszkańców. Ponad 17 tysięcy z ogółu niepełnosprawnych (w wieku 15 lat lub więcej) to osoby pracujące. Poznań jest jednym z miast o najwyższym stopniu rozwoju w Polsce. Wiąże się z tym również niska stopa bezrobocia, która w Poznaniu należy do najniższych w kraju i wynosi 5,5%2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych jest 4599 bezrobotnych niepełnosprawnych i 4452 niepełnosprawnych poszukujących pracy. Należy jednak zaznaczyć, iż nie wszyscy niepełnosprawni zamieszkujący Poznań uwzględnieni są w przedstawionych danych liczbowych. Wielu niepracujących niepełnosprawnych nie zdecydowało się na zarejestrowanie w urzędzie pracy. Wielu także nie istnieje w żadnych statystykach, gdyż z braku świadomości, albo z braku chęci nie rejestruje się w oficjalnych rejestrach i nie ujawnia swojej niepełnosprawności.

Zdaniem poznańskich respondentów nie istnieje jedno rozwiązanie problemu ograniczonej dostępności rynku pracy dla niepełnosprawnej młodzieży. Wielokierunkowa działalność mająca wpływ na przeróżne czynniki powodujące obecny stan niepełnej integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest, zdaniem rozmówców, jedynym celowym rozwiązaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *