Nietypowe formy zatrudnienia – postawy ambiwalentne cz. II

Elastyczne formy to, szczerze mówiąc, i wśród innych osób podejmujących zatrudnienie są też mało popularne. Niepełnosprawni są taką szczególną grupą i myślę, że tutaj pracodawcy tak standardowo podchodzą. Tak mi się wydaje, że to z tego wynika. Może również z jakiejś niepewności tych form […] U nas jeszcze taka propozycja nie powstała. Nie wyszła od żadnego zakładu pracy (PUP, powiat żarski).

Elastyczny rynek pracy wiązano ze specyfiką dużych miast: są one już wdrożone i nadal będą się rozwijać (pracodawca, Poznań). Podkreślano, że jest to dobre rozwiązanie dla pracodawcy, ale może być źle odebrane przez osoby niepełnosprawne. Problem polegał na tym, że w wielu powiatach nikt nigdy tego tematu nie podejmował, ale gdyby ktoś zorganizował na przykład telepracę to zainteresowanie byłoby na pewno (powiat ostrowski). Wśród nowych form najczęściej wymieniano telepracę i samozatrudnienie.

Opinie na temat wykorzystania nietypowych form zatrudnienia w aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych były podzielone. Linia podziału biegła często między różnymi typami instytucji, a decydowała wiedza o tym, czym są elastyczne formy zatrudnienia. Miały na to wpływ także specyfiki lokalnego rynku pracy.

Dyskusja o upowszechnieniu elastycznych formach zatrudnienia dla młodych osób niepełnosprawnych nie była traktowana jako element polepszenia sytuacji na rynku pracy w wielu powiatach wiejskich, z wysokim bezrobo- ciem, ale także i przez pracodawców w ośrodkach miejskich, którzy tak naprawdę nie mieli na ten temat wiedzy. Często czynnikiem decydującym o stosunku do nich była wiedza. Uznawano, że jest to abstrakcja i należy przede wszystkim doprowadzić do spotkania się pracodawcy i niepełnosprawnego pracownika w ramach istniejących instrumentów. W powiatach z wysokim bezrobociem głównym problemem był rynek pracy dla osób sprawnych, a nie dla osób niepełnosprawnych i w dodatku młodych. Taką postawę reprezentowali niektórzy przedstawiciele urzędów pracy tu trudno mówić o zapotrzebowaniu na elastyczne formy. Najpierw musi zaistnieć rynek pracy, żeby zaistniały i zafunkcjonowaly elastyczne formy zatrudnienia. A powiat ełcki nie jest mocnym rynkiem, teraz dopiero schodzi bezrobocie […]. To dla nas jest jeszcze dalekie, to teraz abstrakcja jeszcze (PUP, powiat ełcki).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *