Obraz pracodawców z chronionego rynku pracy

Podmiotami z chronionego rynku pracy realizującymi w największym stopniu zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia są w Polsce Zakłady Pracy Chronionej (ZPCH). Były one najczęściej wymieniane w badaniach lokalnych, a opinie o pracodawcach z chronionego rynku pracy formułowano na podstawie ich funkcjonowania w powiecie. Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) występowały w niewielu powiatach, były nieliczne i na ogół jeszcze słabo znane w środowiskach lokalnych. Natomiast tam, gdzie za- funkcjonowały, podawano je jako przykład dobrych praktyk, jak na przykład Centralna Kuchnia w Stargardzie Szczecińskim. Warsztaty Terapii Zajęciowej, traktowano je wyłącznie jako miejsce rehabilitacji zawodowej lub nawet miejsce pobytu, a nie zatrudnienia. Większość osób przebywających w Warsztatach ma status uczestnika WTZ, a nie pracownika.

Wiedza w powiatach o ofercie chronionego rynku pracy była niepełna, często oparta na „pogłoskach” nawet dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Informacje o ofercie chronionego rynku pracy w powiecie uzyskiwane od pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, stron internetowych miast, powiatów różniły się. Jeżeli rozmówcom brakowało wiedzy o funkcjonowaniu chronionego rynku pracy w powiecie, to najczęściej odsyłano ankieterów do Powiatowego Urzędu Pracy. W rozmowach podawano jeden lub kilka charakterystycznych Zakładów Pracy Chronionej dla powiatu i na tej podstawie formułowano ogólne opinie pozytywne lub negatywne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *