Potrzeba stworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej

Jako źródło wielu problemów związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych, wielokrotnie wskazywano kwestie ustawowe. Przez większość wywiadów przewijała się kwestia dofinansowania stanowisk pracy i zwiększenia pieniężnych zachęt dla pracodawców jako rozwiązania większości problemów. Pojawiła się jednak i taka opinia, że nie wsparte innymi działaniami dofinansowanie dla pracodawców z otwartego rynku pracy może rodzić niebezpieczeństwo nadużyć oraz nie wyrównuje realnie szans. Dostrzegana jest także potrzeba zwiększenia liczby szkoleń, ale tu również sprawa często rozbija się o pieniądze. Szkolenia te zresztą-jeśli już uda się je zorganizować – wymagają rozpropagowania:

Z przepływem informacji to zawsze jest problem. Po pierwsze jest taka niewiedza, co w ogóle można się dowiedzieć z danych instytucji. Po drugie trzeba samemu się dobijać o tą wiedzę (przedstawiciel pracodawców).

Zaznaczono także potrzebę stworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w samym Kraśniku (jedyna taka placówka znaj duje się w Gościeradowie). Tak samo wyraźna jest potrzeba utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. W chwili obecnej nie ma miejsca, gdzie osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które osiągnęły pewne sukcesy rehabilitacyjne w WTZ, mogłyby kontynuować rehabilitację.

Promowanie elastycznych i nietypowych form zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, jest, zdaniem respondentów, dobrym rozwiązaniem. Jednak musi za tym iść poszerzenie wiedzy na temat tego rodzaju form zatrudnienia. Póki co są one postrzegane jako ciekawostka, nowinka, która być może mogłaby się sprawdzić. Dużą rolę mogłoby odegrać w tej kwestii poradnictwo zawodowe, promując inne niż tradycyjne formy pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *