Powiat inowrocławski – wyzwania systemowe i infrastrukturalne

Powiat inowrocławski położony w województwie kujawsko-pomorskim ma powierzchnię 1224,9 km2, którą zamieszkuje 166 412 osób (stan na 31 grudnia 2005 roku). Jest to najgęściej zaludniony powiat w województwie. Jego ludność stanowią mieszkańcy pięciu miast: Inowrocławia (zamieszkuje tu blisko połowa mieszkańców powiatu – 77 448 osób), Kruszwicy, Gniewkowa, Janikowa, Pakości oraz terenów wiejskich. Na powiat składa się osiem gmin, z których trzy są gminami typowo wiejskimi – Dąbrowa Biskupia, Rojewo i Złotniki Kujawskie. Charakter miejsko-wiejski mają: Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica i Pakość. W samym Inowrocławiu mamy dwie gminy – miejską i wiejską. Niewykorzystanym atutem powiatu jest jego geograficzne położenie na Szlaku Piastowskim (Inowrocław, Kruszwica, Pakość), dobre gleby sprzyjające rolnictwu i złoża soli, dzięki którym od 1876 roku Inowrocław jest uzdrowiskiem. Kiedyś powiat słynął także z rozwiniętego przemysłu (zwłaszcza Kruszwica), głównie rolno-spożywczego. W okresie transformacji ustrojowej większość zakładów pracy została sprywatyzowana i zrestrukturyzowana, co wpłynęło na ogromną skalę bezrobocia, znacznie wyższą niż przeciętna krajowa (w grudniu 2005 roku wynosiło ono 28,8%, to jest o 11,2% więcej niż średnio w kraju)1.

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku w powiecie inowrocławskim mieszkało 18 490 osób niepełnosprawnych. Aż 84% spośród nich stanowiły osoby bierne zawodowo. Wśród czynnych zawodowo bezrobocie było porównywalne z ogólną stopą bezrobocia w powiecie i wynosiło 25,6%.Trzeba podkreślić, że powiat inowrocławski wyróżnia się pod tym względem w sposób negatywny nie tylko na tle województwa kujawsko-po-

Bank Danych Regionalnych, dane z 31 grudnia 2005 roku, www.stat.gov.pl. morskiego, ale i całego kraju. Stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych wynosiła dla województwa 22,6%, zaś dla Polski – 19,1%. Także odsetek aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych jest niższy w powiecie inowrocławskim niż na terenie województwa czy kraju2.

Zakłady Pracy Chronionej (ZPCH) z terenu powiatu, zatrudniają niepełnosprawnych głównie na stanowiskach fizycznych. Są to najczęściej zakłady produkcyjne, zatrudniające przede wszystkim ludzi po zawodówkach w branży motoryzacyjnej, przerobie materiałów i surowców wtórnych, produkcji wyrobów cukierniczych, produkcji odzieży, okien, ozdób choinkowych, są też i firmy sprzątające. ZPCH są bardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych niż przedsiębiorstwa z otwartego rynku pracy, ponieważ tam z reguły podpisuje się stałą umowę o pracę. Otwarty rynek pracy w powiecie, według respondentów, to bardzo duża „szara strefa” (głównie w rolnictwie), obejmująca także osoby niepełnosprawne. Na tym rynku występuje zapotrzebowanie przede wszystkim na zawody rzemieślnicze – zakłady krawieckie, stolarskie, metalowe i poligraficzne potrzebują nowych pracowników (choć tu także respondenci wskazywali istnienie szarej strefy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *