Powiat kraśnicki – duży potencjał i niewykorzystane możliwości

Powiat kraśnicki pod względem powierzchni ogólnej wynoszącej 100 534 ha klasyfikowany jest na 12 pozycji w województwie (na 24 powiaty). Na terenie powiatu znajduje się 10 gmin: miasto Kraśnik (gmina miejska: 37 277 mieszkańców1), miasto i gmina Annopol (gmina miejsko-wiejska) oraz osiem gmin wiejskich. Obszar powiatu kraśnickiego zamieszkują ogółem 100 874 osoby, z czego aktywnych zawodowo jest 53 597 osób. Jest to teren w znacznej mierze rolniczy, o niskim poziomie jego urbanizacji świadczy również mała liczba miast i wskaźnik zamieszkującej w nich ludności na poziomie 31,9%, znacznie odbiegający od wskaźnika krajowego (61,9%). Jednocześnie, jest to jeden z najwyższych wskaźników w województwie2.

Niepełnosprawni stanowią 19,63% mieszkańców powiatu kraśnickiego3, a więc ich liczba sięga 19 857 osób, w tym 9308 mężczyzn i 10 549 kobiet. 97% tej liczby stanowią osoby powyżej 16 roku życia. Przy czym, więcej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kraśnickiego mieszka na wsi niż w mieście4. W końcu pierwszego półrocza 2006 roku w ewidencji bezrobotnych osób niepełnosprawnych znajdowało się 135 osób (116 zarejestrowanych po raz kolejny), w tym 64 kobiety (55 zarejestrowane po raz kolejny). Według danych PUP, na terenie powiatu 15% młodzieży niepełnosprawnej (w wieku 18-29 lat) pracuje, a aż 33% pozostaje poza rynkiem pracy oraz nie podejmuje nauki5.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *