Powiat limanowski – dobry klimat dla niepełnosprawnych

Powiat limanowski położony jest w południowej części województwa małopolskiego. Składa się on z dwu gmin miejskich i dziesięciu gmin wiejskich. Powiat zamieszkuje 122 412 osób1, zaś jego powierzchnia wynosi 952 km2. Miasto powiatowe, Limanowę, zamieszkuje 14 810 osób. We wrześniu 2006 roku w powiecie limanowskim bez pracy było 8 684 osoby, a stopa bezrobocia wyniosła 19,3% i była jedną z najwyższych w województwie małopolskim2. Powiat charakteryzuje się wysokim odsetkiem osób niepełnosprawnych.

Według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, niepełnosprawni stanowili aż 21,1 % mieszkańców powiatu limanowskiego. Tymczasem wśród ludności całego kraju, odsetek ten to zaledwie 14,3%3. Ogółem w 2002 roku w powiecie limanowskim było 25 127 osób niepełnosprawnych, z czego 21 145 mieszkało na wsi. Na terenie powiatu funkcjonują dwa zakłady pracy chronionej – po jednym w Limanowej i Mszanie Dolnej. Zatrudniają one prawie 300 osób niepełnosprawnych. Młode osoby niepełnosprawne zatrudniają także pracodawcy z otwartego rynku pracy. Największym pracodawcą spoza chronionego rynku pracy jest firma Limatherm. Daje ona pracę około 100 osobom niepełnosprawnym. 30 września 2006 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Limanowej zarejestrowanych było 135 osób niepełnosprawnych. Były to głównie osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ewidencji PUP pozostawało 13 osób. Zarejestrowani niepełnosprawni bezrobotni w PUP w Limanowej to przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *