Powiat skarżyski – w poszukiwaniu platformy współpracy

Teren powiatu skarżyskiego położony jest w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego w pobliżu stolicy województwa – Kielc. Jest nową jednostką na mapie samorządowej kraju – powstał w styczniu 1999 roku. Graniczy z powiatem starachowickim, koneckim, kieleckim i powiatem szydłowieckim w województwie mazowieckim, swoim zasięgiem obejmuje pięć gmin: Skarżysko-Kamienną, Suchedniów, Bliżyn, Łącznę i Skarżysko Kościelne.

Powierzchnia powiatu wynosi 395 km2. Teren ten zamieszkuje 80 419 osób (dane z grudnia 2005 roku), co stanowi około 6% ludności województwa. Gęstość zaludnienia wynosi 205 osób na 1 km2 (dla porównania: gęstość zaludnienia dla całego województwa świętokrzyskiego to 110 osób na 1 km2)1.

Analizując zatrudnienie według rodzajów działalności (według GUS podział na: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, przemysł, budownictwo i usługi) wyraźnie widać, że badany powiat nie ma charakteru rolniczego. Dominuje zatrudnienie w przemyśle i w usługach, co bezpośrednio wiąże się z tym, że Skarżysko było niegdyś strategicznym miejscem produkcji zbrojeniowej. Działała tam Państwowa Fabryka Amunicji (obecnie Zakłady Metalowe MĘSKO), a w okresie powojennym nastąpiła rozbudowa przemysłu metalowego (głównie przemysł zbrojeniowy i odlewnictwo), wydobywczego, ceramicznego i przemysłu obuwniczego. Wraz z początkiem transformacji ustro-

Strona internetowa: www.stat.gov.pl. jowej wielkie zakłady pracy zostały albo całkowicie zlikwidowane (Fabryka Obuwia FOSKO, BENZYL), albo nastąpiła w nich znaczna redukcja zatrudnienia (na przykład MĘSKO w 1976 roku zatrudniały 23 000 osób, w 2004 roku już tylko 1200). Obecnie w powiecie skarżyskim stopa bezrobocia przekracza 31% i jest jedną z najwyższych w całym województwie świętokrzyskim (w październiku 2006 roku stopa bezrobocia dla całego województwa wynosiła 17,6 %)2.

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku w powiecie skarżyskim mieszkają 7294 osoby niepełnosprawne, w tym 6100 (czyli 83%) stanowią osoby bierne zawodowo, natomiast wśród grupy 1167 osób aktywnych zawodowo 833 (71%) osoby pracują, a 334 (29%) zarejestrowano jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Powiat nie dysponuje jednak żadną kompleksową bazą osób niepełnosprawnych. Dane gromadzi co prawda Powiatowy Urząd Pracy, ale dotyczą one jedynie osób aktywnie poszukujących pracy. Brakuje natomiast usystematyzowanych informacji, chociażby na temat struktury wiekowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących w powiecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *