Powiat sokolski – powiat czekający na zmiany

Powiat sokolski leży na północnym-wschodzie Polski w województwie podlaskim. Jest powiatem rozległym (2054 km2), o niskiej gęstości zaludnienia: 36 osób na 1 km2. Ludność skupia się w miastach Sokółce, Dąbrowie Białostockiej i Suchowoli, ale mimo to 62,4% ludności powiatu mieszka na wsi1. Czynnik ten komplikuje sytuację osób niepełnosprawnych, ponieważ są one rozproszone na tak dużym obszarze, że trudno objąć je specjalistyczną opieką. Wiąże się to dla nich z codziennymi dojazdami do ośrodków, w których prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne. Instytucje, do których osoba niepełnosprawna może się zwrócić o pomoc, a także ewentualni pracodawcy skupieni są w miastach, głównie w mieście powiatowym – Sokółce.

Na terenie powiatu działają dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których przebywa 65 osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością umysłową. Nie istnieje natomiast ani jeden Zakład Aktywizacji Zawodowej, ani Zakład Pracy Chronionej, zdarza się natomiast, że osoby niepełnosprawne z tego terenu są zatrudniane w Zakładach Pracy Chronionej z innych powiatów. W rezultacie niepełnosprawni mogą szukać pracy tylko na otwartym rynku pracy, nie korzystają ze specjalnych przywilejów, muszą spełniać te same warunki, jeżeli chodzi o kwalifikacje zawodowe, co osoby sprawne. Jednocześnie sytuacja na lokalnym, otwartym rynku pracy jest oceniana jako bardzo trudna, co dotyka wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich stanu zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *