Powiat strzyżowski – powiat bezpieczny i przyjazny

Powiat strzyżowski jest powiatem leżącym na terenie województwa podkarpackiego. Obejmuje on obszar 503 km2 i liczył 31 grudnia 2005 roku 62 437 mieszkańców1. W skład powiatu wchodzi jedna gmina miejska (Strzyżów) oraz cztery gminy wiejskie: Czudec, Frysztak, Niebylec i Wiśniowa. Stolicą powiatu jest miasto Strzyżów liczące 8 730 mieszkańców2. Powiat strzyżowski jest powiatem o charakterze rolniczym.

Teren powiatu strzyżowskiego zamieszkiwało w 2002 roku 7 878 osób niepełnosprawnych (12,5% ogółu mieszkańców). Wśród nich, aktywnych zawodowo było 2 189 osób, co stanowi 27% całej populacji osób niepełnosprawnych. Jest to dość wysoki odsetek, ponieważ w całym województwie podkarpackim aktywnych zawodowo było w 2002 roku 22% osób niepełnosprawnych, zaś dla terenu całego kraju odsetek ten wynosił w 2002 roku jedynie 18%. Wśród aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych bez pracy, według danych pochodzących ze spisu powszechnego, pozostawało 10%3. Stanowi to kontrast w porównaniu ze skalą bezrobocia w powiecie, która w grudniu 2005 roku wynosiła ponad 25%4.

Niepełnosprawni zamieszkali na terenie powiatu znajdują zatrudnienie w kilku zakładach pracy chronionej (ZPCH), zatrudniających w sumie około 1 000 osób. Należy jednak podkreślić, że duży odsetek spośród nich (niecałe 40%) znajduje zatrudnienie w ZPCH z powiatów ościennych – rzeszowskiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, jasielskiego czy krośnieńskiego. Niecałe 500 osób niepełnosprawnych zatrudnionych jest na otwartym rynku pracy, zaś około 400 prowadzi własną działalność gospodarczą lub rolniczą5.

Dwa najważniejsze ZPCH na terenie powiatu strzyżowskiego to Spółdzielnia Cukiernicza Roksana oraz przedsiębiorstwo Drewnotech, zajmujące się produkcją mebli. W obu tych zakładach znaczny procent zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne. W pierwszym przypadku odsetek ten wynosi niemal 90% (ponad 200 osób), zaś w drugim – 75%. Innym istotnym pracodawcą z chronionego rynku pracy są Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Leśniak, które zatrudniają kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych. W tym przypadku jednak odsetek niepełnosprawnych wśród ogółu pracowników nie jest tak wysoki, jak w przypadku wymienionych wyżej firm. Wśród pracodawców z rynku pracy otwartego wymienić można Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska z Wiśniowej, która zatrudnia kilkanaście osób z orzeczoną niepełnosprawnością. W pozostałych przedsiębiorstwach zatrudnionych jest zazwyczaj po kilka osób niepełnosprawnych. Dotyczy to przede wszystkim takich sektorów, jak: handel, branża samochodowa oraz branża spożywcza. Także sektor budżetowy (administracja samorządowa) jest pracodawcą osób niepełnosprawnych. Należy także podkreślić, że bardzo wielu niepełnosprawnych pracuje jako pomoc przy czynnościach związanych z rolnictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *