Program Trener (zatrudnienie wspomagane) – kontynuacja

To tak zwany model „job coaching” stworzony w USA w latach osiemdziesiątych XX wieku zgodnie z założeniami tego modelu warunkiem trwałości zatrudnienia jest długoterminowe wsparcie osoby zatrudnionej. Polega ono na systematycznym i ciągłym działaniu trenera na terenie zakładu pracy oraz prowadzeniu przez trenerów równoległych terapeutycznych spotkań osób pracujących.

Jak widać, program zakłada duże zaangażowanie trenera, którego rola jest kluczowa dla sukcesu projektu. W założeniach programu trenerzy pracują w systemie partnerskim (dwie wymieniające się osoby są odpowiedzialne za jednego pracownika) – gwarantować to ma pełną dyspozycyjność trenerów zarówno w stosunku do pracodawcy, jak i osoby zatrudnianej. Z 21- -osobowej grupy trenerów (psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych) przystępujących w 2001 roku do programu pracuje obecnie pięć osób.

Program dedykowany jest osobom najbardziej dyskryminowanym na rynku pracy – osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i jednocześnie z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi (przez co z najniższym wykształceniem), w wieku 20-35 lat. Na potrzeby programu udało się pozyskać pracodawców korporacyjnych (realizujących zasady tak zwanego społecznie zaangażowanego biznesu) oraz instytucje (ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej). Dzięki programowi przez ostatnie 5 lat pracę znalazło 30 osób (w tym 25 na stałe) w restauracjach sieciowych (McDonald’s, Pizza Hut, KFC), hotelu Holiday Inn, w firmie usługowej, Ośrodku Pomocy Społecznej i domach pomocy społecznej13.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *