Program Trener (zatrudnienie wspomagane)

Program prowadzony jest od 2001 roku przez Małgorzatę Gorący, wiceprezesa Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (WSON), prezesa Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Ostoja”9. Program oparty jest na amerykańskim modelu zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy przy udziale wykwalifikowanych trenerów10. Zasada wspomaganego zatrudnienia polega na działaniu w kategoriach „zatrudnić – wyszkolić – utrzymać (pracę)”, a nie tylko „przeszkolić – zatrudnić”11. Szczególnie istotnym elementem programu jest monitoring i stały kontakt trenera zarówno z osobą niepełnosprawną, jak i pracodawcą. Zakres wspomagania osób niepełnosprawnych przez trenera oprócz monitoringu obejmuje: ocenę możliwości potencjalnego pracownika, wyszukanie miejsca pracy, przygotowanie pracodawcy i współpracowników do współdziałania z niepełnosprawnym pracownikiem, zatrudnienie w konkretnym miejscu, szkolenie osoby zatrudnianej w miejscu pracy aż do całkowitej jej adaptacji i usamodzielnienia12.

To pierwszy program zatrudnienia wspomaganego dla osób niepełnosprawnych realizowany w Polsce. Inspiracja i wsparcie merytoryczne (prowadzenie szkoleń, konsultacja polskich organizatorów i trenerów) pochodzi od amerykańskich specjalistów zatrudnienia wspomaganego z Charlotte (miasta partnerskiego Wrocławia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *