Program Wrocław bez barier

To przykład kampanii społecznej. Program Wrocław bez barier ogłoszony i zapoczątkowany w 2005 roku ma na celu zmianę negatywnego i obciążonego stereotypami postrzegania niepełnosprawności oraz zaktywizowanie osób niepełnosprawnych do pełniejszego udziału w życiu społecznym i zawodowym. Program jest realizowany przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy z samorządem Wrocławia (Urzędem Miasta). Part-

Taki model zatrudnienia jest również atrakcyjny dla pracodawców – w 2004 roku jedna z osób zatrudniona w ramach programu Trener uzyskała tytuł Pracownika Roku w sieci hoteli Holiday Inn. nerami programu są firmy (reprezentanci biznesu zaangażowanego). Realizacja programu została zaplanowana do 31 grudnia 2007 roku. W ramach programu przeprowadzono badania sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych (.Aktualna sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych we Wrocławiu). Zorganizowano plebiscyt – Dobre praktyki. Plebiscyt dedykowany był instytucjom, firmom, osobom fizycznym. W ramach plebiscytu oceniano poszczególne projekty i programy, które miały za zadanie służyć poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, ich aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej14. Wreszcie przeprowadzono kampanię reklamową pokazującą trudną sytuację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych oraz bariery świadomościowe uprawomacniające tę sytuację. Na kampanię składają się: plakat reklamowy, reklama na tramwajach, ulotki i spoty TV. W ramach programu realizowany był też konkurs fotograficzny, zakończony prezentacją prac na wrocławskim rynku. Program jest rozpoznawalny społecznie i jest elementem szerszej kampanii promocji miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *