Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat innowrocławski

Według respondentów, podstawowym problemem nękającym inowrocławski rynek pracy osób niepełnosprawnych jest niedostateczna współpraca między różnymi instytucjami zajmującymi się tym zagadnieniem. Większość badanych ocenia sytuacje w samym Inowrocławiu w kategoriach konfliktu politycznego. Nie pozwala to na wypracowanie efektywnego modelu współpracy i powoduje, że w wielu przypadkach, w których nietrudno byłoby o owocną współpracę, nie dochodzi nawet do prób jej podjęcia. Jako kontr- przykład podawano casus sąsiedniej gminy – Janikowa. Efekty braku współpracy i chęci do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych widać gołym okiem. Instytucje zajmujące się kwestią zatrudnienia osób niepełnosprawnych, PUP oraz PCPR wraz z Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, usytuowane są na dwóch przeciwległych krańcach miasta. Budynek, w którym mieści się PCPR i Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, nie został pozbawiony barier architektonicznych. Także komunikacja miejska nie jest w pełni dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Brak spójnej strategii instytucji samorządowych przekłada się również na sytuację edukacyjną młodych osób niepełnosprawnych oraz bezpośrednio na rynek pracy. Współdziałanie w zakresie edukacji osób niepełnosprawnych mogłoby przynieść polepszenie infrastruktury placówek edukacyjnych. Jedną

Narodowy Spis Powszechny z 2002 roku, www.stat.aov.pl. z głównych przeszkód na drodze edukacyjnej niepełnosprawnych inowroc- ławian jest istnienie barier architektonicznych w szkołach. Jakkolwiek masowe placówki edukacyjne są dostępne dla niepełnosprawnych tylko ruchowo, w każdej z nich napotykają oni utrudnienia architektoniczne. Inną kwestią jest brak placówek odpowiednich dla osób o konkretnym typie niepełnosprawności, na przykład niedowidzących lub niedosłyszących. Najbliższe tego rodzaju szkoły znajdują się w Bydgoszczy. Wyjazdy wiążą się z dodatkowymi kosztami, a to uzależnia proces kształcenia od możliwości finansowych rodziny i jej ogólnej motywacji do zapewnienia dziecku wykształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *