Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat kraśnicki cz. II

W Kraśniku widać przede wszystkim potrzebę zwiększenia efektywności współpracy między poszczególnymi instytucjami powiatowymi i miejskimi w celu zapewnienia lepszej informacji o możliwościach i prawach osób nie- pełnosprawnych. Szczególnie ważne jest, aby w tę sieć włączyły się organizacje pozarządowe i szkoły specjalne. Ich pracownicy czują się pozostawieni samym sobie. Powiatowy Urząd Pracy jako jedyne źródło wiedzy o możliwościach zatrudnienia w powiecie, nie jest instytucją wystarczającą. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie deklaruje, że jego pracownicy starają się udostępniać zarówno w formie ulotek, jak i korespondencji wysyłanej do potencjalnie zainteresowanych instytucji, informacje o możliwościach szkoleń i programów, o których dowiadują się z różnych źródeł. Jednocześnie osoby ze środowiska osób niepełnosprawnych skarżą się na brak dostatecznej informacji ze strony PCPR-u. Aby uzyskać wgląd w listę ofert pracy dla niepełnosprawnych, czy w ofertę szkoleń realizowanych przez PUP, należy się do tych jednostek wybrać osobiście, zadać odpowiednie pytania odpowiednim urzędnikom i kontynuować poszukiwania, korzystając z Internetu. Nie każda osoba niepełnosprawna ma takie możliwości. Stąd postulat skuteczniejszej polityki informacyjnej prowadzonej przez instytucje samorządowe powiatu.

Pewną szansą na stworzenie swoistego „centrum informacji” i rehabilitacji dla niepełnosprawnych jest nowo otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy w Kraśniku. Jego istnienie rodzi nadzieję na pogłębienie współpracy między instytucjami zajmującymi się aktywizacją osób niepełnosprawnych. Znajduje się on w niewielkiej odległości od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy. Postulatem związanym z poprawą współpracy pomiędzy tymi instytucjami jest stworzenie dostępnej dla nich wszystkich bazy adresowej osób niepełnosprawnych, uzupełnionej o informacje dotyczące umiejętności, możliwości przemieszczania się oraz inne, potrzebne do aktywnej pomocy dane. Istnienie jednej, ale za to kompletnej bazy danych pozwoliłoby na bezpośrednie docieranie do zainteresowanych podjęciem szkoleń czy poszukujących pracy, usprawniłoby komunikację, poprawiłoby orientację w środowisku niepełnosprawnych oraz mogłoby dać podstawę do stworzenia przez samych niepełnosprawnych jakiejś formy integracji tego środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *