Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat ostrowski cz. II

Kolejnym elementem wymagającym zmian jest przygotowanie nauczycieli i sama organizacja zajęć dla uczniów niepełnosprawnych. Zdaniem niektórych rozmówców, przydatne byłoby zorganizowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli, które przygotowywałyby ich dodatkowo do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, ponieważ w chwili obecnej nie wszyscy radzą sobie z nimi w stopniu wystarczającym, i nie do końca rozumieją ich potrzeby. Ponadto, zgłaszany był postulat utrzymywania oddziałów integracyjnych. Takie klasy bywały wcześniej likwidowane ze względów finansowych. W opinii rozmówców są one potrzebne, bez względu na koszty.

Zdaniem wielu respondentów, w Ostrowi brakuje instytucji, które zajmowałyby się problemami, także zawodowymi, osób niepełnosprawnych. Panuje przekonanie, że spośród agend powiatowych i miejskich, jedyną zaangażowaną w rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych instytucją jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (OAZON). OAZON jest komórką istniejącą w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jego działalność oceniana jest dobrze, choć podkreśla się, że jego powstanie zaowocowało tym, że inne agendy samorządowe (PCPR, MOPS, GOPS) przestały się interesować problemem zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Być może ze względu na przerzucenie odpowiedzialności na Powiatowy Urząd Pracy, istnieją spore trudności przy realizowaniu projektów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jednym z pomysłów było utworzenie w Ostrowi Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych. Ta inicjatywa nie spotkała się, według respondentów, z odzewem ze strony władz samorządowych. W efekcie informacje dotyczące problemów osób niepełnosprawnych przekazywane są nadal na zasadzie „z ust do ust” – nie ma ośrodka, o którym osoba niepełnosprawna wiedziałaby, że w nim uzyska potrzebnąjej informację.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *