Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat ostrowski

Duże rezerwy dotyczące przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych tkwią w ostrowieckim systemie edukacyjnym. W opinii wielu respondentów, oferta proponowana przez szkolnictwo jest niewystarczająca, a w każdym razie nieadekwatna do potrzeb. Pierwsza kwestia związana z edukacją, to problem szkolnictwa zawodowego. Wśród opinii respondentów zdarzały się takie, które otwarcie mówiły o upadku tego rodzaju szkolnictwa w Ostrowi Mazowieckiej i powiecie. Zapotrzebowanie płynące z rynku pracy nie jest odzwierciedlone w dostępnych w powiecie kierunkach kształcenia. A jeśli już istnieją odpowiednie kierunki, to nie cieszą się one zainteresowaniem ze strony uczniów. Na lokalnym rynku pracy brakuje między innymi szwaczy, ślusarzy, spawaczy i sprzedawców. Współpraca pomiędzy lokalnymi przedsiębiorstwami a władzami oświatowymi, dotycząca tworzenia odpowiednich kierunków w szkołach zawodowych jest określana jako niewystarczająca. Winę za niedostateczną podaż pracy w określonych zawodach ponosi też trend, który stwarza presję na uzyskanie wykształcenia ogólnokształcącego. Uczniowie liceów profilowanych, które zastąpiły część zawodówek, kończąc szkołę nie posiadają konkretnego, zawodowego wykształcenia.

Podczas gdy opisany wyżej problem dotyczy w tej samej mierze osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, druga kwestia dotycząca edukacji i wymagająca ulepszenia, to luki w możliwościach kształcenia osób niepełnosprawnych. Młodzież niepełnosprawna częstokroć nie ma możliwości kontynuowania nauki, ze względu na brak ośrodków, w których mogłyby się kształcić osoby o określonej niepełnosprawności. O ile jednak przeprofilowanie szkół zawodowych pod kątem rynku pracy wydaje się przedsięwzięciem realnym, o tyle stworzenie specjalnego ośrodka, na przykład dla głuchoniemych, jest raczej na dzień dzisiejszy niemożliwe do osiągnięcia, chociażby ze względów finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *