Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat skarżyski

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że osoby niepełnosprawne nie są otoczone systemową opieką. Obok niespójnego mechanizmu działania instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki wobec osób niepełnosprawnych, niedrożnych kanałów przepływu informacji, groźba marginalizacji czy pogorszenia sytuacji tej grupy społecznej w powiecie skarżyskim związana jest z wysokim bezrobociem, a także nasyconym rynkiem pracy. Wydaje się jednak, że szansą dla osób niepełnosprawnych są zmiany związane z odpływem pracowników (pełnosprawnych) po otwarciu rynków pracy w Unii Europejskiej. Powiat skarżyski starzeje się, gdyż emigrują głównie ludzie młodzi i najlepiej wykształceni, zwiększając szansę zdobycia pracy przez osoby niepełnosprawne, które w warunkach otwartej konkurencji na rynku pracy mają dużo mniejsze szanse na podjęcie zatrudnienia.

Spośród propozycji dobrych rozwiązań wskazywanych przez badanych, znaczna część dotyczyła z jednej strony konieczności zmian na poziomie obowiązującego prawa, a z drugiej – wypracowania modelu współpracy na poziomie lokalnym znaczących dla osób niepełnosprawnych aktorów instytucjonalnych. Wśród zgłaszanych propozycji rozwiązań zabrakło natomiast kwestii dotyczących przygotowania zawodowego osób niepełnosprawnych, co wydaje się potwierdzać, że powiat skarżyski oferuje niepełnosprawnym stosunkowo szeroki wachlarz możliwości wyboru drogi edukacyjnej.

Zdaniem respondentów, i tak już trudną sytuację osób niepełnosprawnych na skarżyskim rynku pracy pogorszyła zmiana przepisów, które dotyczą zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę. Jedynie pracodawca, który przez co najmniej 36 miesięcy będzie zatrudniał osobę niepełnosprawną może otrzymać z PFRON zwrot poniesionych kosztów. Rodzi to obawy związane bezpośrednio z trudną sytuacją na rynku pracy – pracodawcy obawiają się sytuacji, kiedy to z powodów finansowych musieliby zlikwidować firmę czy zredukować zatrudnienie – boją się więc podejmować ryzyko. Poza tym jeszcze kilka lat temu pracodawca miał możliwość otrzymania z PFRON zwrotu kosztów poniesionych w związku z tworzeniem miejsca pracy. Obecnie ma taką możliwość jedynie w przypadku przystosowania danego stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (artykuł 26). Zdaniem Naczelnika Wydziału Zdrowia w Starostwie Powiatowym opisana powyżej zmiana przepisów przyczyniła się do drastycznego spadku zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Obecnie 90% środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, jakimi dysponuje powiat, przekazuje się do PCPR na rehabilitację społeczną, bo, jak mówi przedstawiciel samorządu, to jest worek bez dna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *