Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat sokolski cz. II

Kolejną kwestią jest status, jaki nadaje się niepełnosprawnym przy rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jeżeli pobierają oni świadczenia rentowe, otrzymują status poszukującego pracy, a nie bezrobotnego. Utrudnia to im dostęp do szkoleń organizowanych przez tę instytucję, gdyż z oferty PUP mogą korzystać tylko bezrobotni. Niepełnosprawni – poszukujący pracy – mogą uczestniczyć jedynie w szkoleniach organizowanych specjalnie dla nich, co zdarza się rzadko. Takie szkolenie może się odbyć przy minimum pię- ciu chętnych osobach, jednak zgromadzenie takiej grupy, która byłaby zainteresowana konkretnym kursem, miałyby podobne wykształcenie i rodzaj niepełnosprawności nieczęsto jest możliwe.

Najistotniejszym problemem wydaje się jednak stworzenie dokładnej statystyki dotyczącej osób niepełnosprawnych. Obecnie przy planowaniu wszelkich działań na rzecz tej grupy wykorzystywane są szacunkowe dane, nie- uwzględniające wielu ważnych kwestii, takich jak na przykład rodzaj niepełnosprawności. Lepsze rozpoznanie tego problemu umożliwiłoby koordynację działań skierowanych do konkretnych grup osób niepełnosprawnych, które w dodatku lepiej odpowiadałyby ich faktycznym potrzebom, zależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Na istotną kwestię zwraca uwagę jeden z rozmówców:

My niepełnosprawni nie jesteśmy jednolitą grupą, bo każda choroba ma swoja specyfikę, nie można robić programów „ dla niepełnosprawnych ”, bo to będą programy dla nikogo, trzeba je rozbijać na poszczególne grupy (kompetentny informator).

Dokładna diagnoza sytuacji pozwoliłaby również przedsiębiorcom na planowanie działań i inwestycji. Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej należy również traktować jako inwestycję, opłacalną tylko wtedy, gdy pracodawca będzie miał pewność, że stosunkowo łatwo znajdzie odpowiedniego pracownika. Dlatego w takiej ewidencji konieczne jest uwzględnienie również poziomu wykształcenia i rodzaju niepełnosprawności, tak, aby wiadomo było, że nie są z nim związane przeciwwskazania do wykonywania wymaganych czynności. W innym razie działania te obciążone są dużym ryzykiem, co obniża skłonność przedsiębiorców do ich podejmowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *