Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat sokolski

Przedstawiciele instytucji zajmujących się pomocą niepełnosprawnym przedstawili wiele pomysłów, dotyczących działań, dzięki którym mogłaby się poprawić sytuacja tych osób na rynku pracy. Najczęściej powtarzanym po-

Wedłue danvch GUS. stulatem było zwiększenie środków przeznaczonych na pomoc osobom niepełnosprawnym. Wymieniano również zwiększenie korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających takie osoby. Mogłoby to nastąpić poprzez powrót do obowiązujących już wcześniej przepisów, wedle których przedsiębiorca mógł starać się o zwrot kosztów zorganizowania miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej, a nie tylko na jego doposażenie, jak ma to miejsce obecnie.

Ten postulat jest jednak oczywisty i najprostszy do podania, natomiast ciekawsze wydają się być te, mówiące o konkretnych potrzebach i trudnościach, jakie napotykają osoby niepełnosprawne.

Wciąż jeszcze istnieje bariera psychologiczna związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, która musi zostać przełamana. Ważne jest, by obydwie strony zrozumiały, że to, aby osoba niepełnosprawna mogła pracować, przynosi im korzyść, leży w interesie zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Konieczna wydaje się kampania informująca, na jakie ulgi i korzyści może liczyć pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne. Obecnie przedsiębiorcom kojarzy się to głównie z dodatkową pracą administracyjną i częstszymi kontrolami, a więc ze wszystkim, co utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej.

Z drugiej strony, potrzebna jest również wyższa świadomość osób niepełnosprawnych, dotycząca zarówno ich praw, jak i przywilejów, na jakie mogą liczyć ich pracodawcy. Powszechną praktyką jest, że osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z obawy przed utratą pracy nie przyznają się do tego przed swoim pracodawcą. Takie zachowanie działa na niekorzyść zarówno tych osób, jak i samych przedsiębiorców.

Istniejący system pomocy osobom niepełnosprawnym wymaga większej koordynacji działań pomiędzy instytucjami oraz lepszego przepływu informacji o tym, gdzie i o jakiego rodzaju pomoc można się ubiegać. Kompetencje w obszarze pomocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi zostały rozdzielone między kilka różnych instytucji (PCPR, PUP, OPS). Zdarza się, że pracownicy jednej z nich nie wiedzą, co dzieje się w drugiej i nie potrafią pokierować swoich interesantów do odpowiednich placówek. Uzyskanie jakiegokolwiek wsparcia wymaga inicjatywy interesanta, jego dobrego rozeznania w kompetencjach poszczególnych instytucji oraz wiele wysiłku związanego z załatwieniem formalności związanych z otrzymaniem pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *