Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat strzyżowski

Mimo że w powiecie strzyżowskim sytuacja związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych nie jest relatywnie najgorsza, istnieje wiele czynników, które mogłyby wpłynąć na jej poprawę. Sytuacja edukacyjna oceniana jest przez badanych niejednoznacznie. Podkreślana jest potrzeba wczesnego wykrywania niepełnosprawności u dzieci i kierowania ich na odpowiednią ścieżkę edukacyjną. Problemem jednak jest także dostępność szkół. Zdeterminowana jest ona przez rodzaj niepełnosprawności konkretnego ucznia. Istnieją dwa Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (OSW), które w pewien sposób rozwiązują problem edukacji młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Nie ma na terenie powiatu ani jednej szkoły integracyjnej. Dzieci i młodzież sprawne intelektualnie, ale niesprawne ruchowo, są uzależnione od pomocy osób trzecich w dostaniu się i poruszaniu po szkole. Dla części z nich nie ma możliwości kształcenia się na terenie powiatu, ponieważ nie ma wyspecjalizowanych placówek przystosowanych do ich potrzeb (dotyczy to na przykład osób niewidomych i niesłyszących). Czynnikami determinującymi w dużym stopniu szanse edukacyjne młodej osoby niepełnosprawnej są dostępność odpowiedniej placówki edukacyjnej i motywacja jej rodziny. Część osób, wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, zdaniem badanych, nie ma szans na osiągnięcie jakichkolwiek sukcesów w nauce, ponieważ brakować im będzie podstawowej pomocy ze strony bliskich.

Problemy związane bezpośrednio z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej leżące po stronie pracodawcy, to przede wszystkim wciąż zmniejszające się korzyści, jakie otrzymuje z tego tytułu pracodawca, oraz obciążenia związane z obowiązkami, jakie spoczywają na pracodawcy osoby niepełnosprawnej. Pierwsza kwestia to przede wszystkim odejście PFRON-u od refundacji kosztów zorganizowania miejsca pracy dla pracownika niepełnosprawnego, na rzecz dofinansowania przystosowania owego miejsca. Kwestia druga to koszty związane ze stworzeniem odpowiednich warunków do pracy osobom z różnego rodzaju dysfunkcjami – od likwidacji barier architektonicznych po zatrudnienie rehabilitanta i zorganizowanie sali do ćwiczeń (w przypadku zakładów pracy chronionej). Dodatkowe koszty to także przysługujący pracownikowi niepełnosprawnemu krótszy czas pracy i prawo do dłuższego urlopu. Na to wszystko nakłada się również ogrom formalności, które należy spełnić, aby uczynić zadość wszystkim wymogom biurokratycznym, związanym z otrzymywaniem dofinansowania z PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *