Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat żarski

W trakcie badania udało się wytypować wiele barier na drodze integracji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej w powiecie żarskim. Przede wszystkim, barierą strukturalną, wspólną dla województwa lubuskiego i całego kraju, jest niski poziom wykształcenia. Około połowy populacji niepełnosprawnych, w interesującym nas województwie, miało wykształcenie podstawowe lub niższe3. Taką diagnozę potwierdzają dane z Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach, w którym pod koniec czerwca 2006 roku aż 44% zarejestrowanych niepełnosprawnych miało najniższy poziom wykształcenia, a tylko mniej więcej co trzeci niepełnosprawny ukończył zasadniczą szkołę zawodową. Zły status materialny rodzin młodzieży niepełnosprawnej sprawia, że niezwykle rzadko myśli się o kształceniu ogólnym lub wyższym. Wybór podyktowany jest potrzebami finansowymi. Ponadto na terenie powiatu jest stosunkowo niewiele szkół specjalnych na poziomie ponadgimnazjalnym. Stanowi to istotne utrudnienie dla młodych osób, których nie stać na wydatki związane z dojazdami.

Nie trzeba wyjaśniać, że niski poziom kwalifikacji utmdnia znalezienie zatrudnienia i ogranicza wachlarz ofert pracy do stanowisk niskopłatnych, nie- wymagających długoletniego przygotowania, czy szczególnych umiejętności. Niskie płace mogą być czynnikiem wzmagającym bierność zawodową. Niepełnosprawni, jak wynika z danych dotyczących powiatu, są aż w 86% nieaktywni na rynku pracy4. Pracodawcy, z którymi prowadziłam wywiady, stwierdzali, że bardzo trudno znaleźć jest niepełnosprawnych chętnych podjąć zatrudnienie. Znajdując osoby zmotywowane do pracy skłonni byli na własną rękę przyuczać je do zawodu. Ze względu na czas trwania takiego szkolenia, zrozumiałe staje się zainteresowanie instrumentami proponowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy, szczególnie przygotowaniem zawodowym i stażem5. Dodać trzeba też, że większość ofert pochodziła od przedsiębiorstw z otwartego rynku pracy, a spadek znaczenia chronionego rynku pracy jest konsekwencją zmian prawnych zmniejszających przywileje Zakładów Pracy Chronionej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *