Propozycje dobrych rozwiązań – Powiat złotoryjski cz. II

Bardzo często moi rozmówcy wskazywali na potrzebę znalezienia pewnej platformy porozumienia pomiędzy pracodawcami a liderami lokalnymi. Naj- częściej pojawiającą się propozycją był pomysł zorganizowania w przyszłości spotkań, wstępnie określany jako forum pracodawców. Spotkania takie mogłyby, zdaniem moich rozmówców, odbywać się kilka razy do roku, a braliby w nich udział przedstawiciele zakładów z chronionego i otwartego rynku pracy, przedstawiciele instytucji samorządowych zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele szkolnictwa.

Forum byłoby okazją do wymiany informacji na temat strategii zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Taka otwarta rozmowa pozwoliłaby przedstawicielom powiatu na planowanie szkoleń dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych, ponieważ wiedzieliby, na jakie umiejętności będzie zapotrzebowanie na rynku pracy. Dzięki temu pracodawcy mogliby zatrudnić wykwalifikowanego już pracownika, co obniżyłoby koszty szkolenia. Można mieć nadzieję, że rzadziej zdarzałyby się praktyki zatrudniania nielegalnie, ponieważ takie forum byłoby pośrednio miejscem kontroli społecznej.

Podane przeze mnie za moimi rozmówcami wizje dobrych rozwiązań mają duże szanse na wdrożenie. W powiecie niemalże każde rozwiązanie, które jest pomysłem osób zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych, jest realizowane. Nowe propozycje – często nietypowe – mają szansę zaistnienia. Starosta, władze powiatu złotoryj skiego, przedstawiciele oświaty, przedstawiciele trzeciego sektora, czyli wszyscy liderzy lokalni są otwarci na nowe pomysły i inicjatywy dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *