Propozycje dobrych rozwiązań w Poznaniu cz. II

W zakresie działań, które mogłyby zostać wdrożone na szczeblu lokalnym i tym samym stać się elementem przyczyniającym się do zwiększenia zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych, respondenci wskazują na potrzebę wdrożenia licznych indywidualnych rozwiązań. Jednym z pomysłów na indywidualne wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest lobbowanie u potencjalnych pracodawców z otwartego rynku pracy konkretnych osób niepełnosprawnych na konkretne stanowiska. Rozmówca wskazujący na to rozwiązanie widzi możliwość jego zastosowania w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, które znają dobrze swoich członków, oraz w urzędach pracy, które z racji przydzielonych działań ustawowych mają szeroką możliwość współpracy zarówno z pracodawcami, jak i osobami niepełnosprawnymi. Szczególnie w Poznaniu, gdzie pozycja organizacji pozarządowych jest wysoka i mają one istotny wpływ na kształtowanie środowiska przyjaznego dla osób niepełnosprawnych, tego typu rozwiązanie byłoby możliwe do wdrożenia. Lobbowanie miałoby polegać na pośredniczeniu, udzielaniu informacji, pomocy w załatwieniu niezbędnych formalności oraz na promowaniu konkretnej osoby niepełnosprawnej, jej konkretnych umiejętności i wartościowych cech, których posiadanie powoduje, iż dana osoba jest odpowiednim kandydatem na wolne miejsce pracy. Pomysł ten wydaje się rozmówcom ciekawy z racji tego, iż działanie skierowane byłoby indywidualnie zarówno do pracodawcy, jak i osoby niepełnosprawnej. Dałoby to możliwość lepszej odpowiedzi na potrzeby obu stron i możliwość interwencji i pomocy w przypadku ewentualnych problemów czy trudności. Również sami pracodawcy oceniają to rozwiązanie wysoko.

Oprócz indywidualnych rozwiązań istotne dla respondentów jest także podejmowanie działań na szeroką skalę, widocznych dla społeczeństwa i przyczyniających się do zwiększenia społecznej świadomości zarówno osób pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. Zdaniem rozmówców, są w Poznaniu pracodawcy, którzy nie biorą pod uwagę zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, gdyż w ogóle nie posiadają wiedzy na temat tego, że taka możliwość istnieje. Kampanie informacyjne dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przekazują podstawowe hasła istotne dla tego tematu i dzięki temu w przystępny sposób uświadamiają społeczeństwu potencjał zawodowy osób niepełnosprawnych. Warto zaznaczyć, iż respondenci mają świadomość, że same kampanie nie rozwiążą problemu ograniczonej dostępności rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Mogą być one jednak, ich zdaniem, dobrym dodatkiem do działań skierowanych indywidualnie i istotnie przyczynić się do zmiany negatywnych postaw społecznych przyjmowanych przez niektórych pracodawców. Większa liczba tego typu kampanii, skierowanych do pracodawców z regionu, byłaby, zdaniem rozmówców, przydatna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *