Propozycje dobrych rozwiązań w Poznaniu

Poniżej przedstawione zostały niektóre działania proponowane przez kompetentnych informatorów ze środowiska mającego wpływ na sytuację zawodową niepełnosprawnej młodzieży. Ich analiza stać się może wartościo-

Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu, stan na 30 czerwca 2006 roku. Ibidem. wym narzędziem do tworzenia polityki społecznej miasta, ukierunkowanej na integrację i aktywizację niepełnosprawnej młodzieży.

Pierwszym i jednym z najistotniejszych czynników wskazywanych przez respondentów, który mógłby mieć wpływ na poprawienie sytuacji niepełnosprawnej młodzieży na rynku pracy jest radykalne uproszczenie systemu dofi- nansowań dla pracodawców, chcących zatrudnić osobę niepełnosprawną. Z doświadczenia rozmówców wynika, iż istnieją w Poznaniu przypadki, że pracodawcy pozytywnie nastawieni do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, stając przed ogromem spraw urzędowych związanych z otrzymaniem dofinansowania na ten cel, rezygnują z takiego rozwiązania, gdyż ich zdaniem cała procedura jest na tyle skomplikowana i długa, że przestaje im się opłacać. Czas, który pracodawca poświęci na niezbędne formalności jest dla niego czasem straconym. W związku z tym nie będzie on podejmował tego rodzaju działań. Rozwiązanie mające na celu ułatwienie pracodawcy otrzymania dofinansowania poprzez skrócenie czasu realizacji procedur, jak również odciążenie go dzięki przerzuceniu obowiązku załatwienia niektórych formalności na osobę starającą się o pracę, mogłoby, zdaniem rozmówców, korzystnie wpłynąć na zwiększenie potencjału lokalnego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Wdrożenie tego typu rozwiązań jest również oczekiwane przez lokalnych pracodawców, których dla celów niniejszego opracowania poproszono o opinię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *